Sulíkovo ministerstvo pokračuje v znižovaní byrokracie, zavádzajú sa princípy one in – one out a one in – two out

Ekonomika

5.5.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v znižovaní byrokracie a nákladov podnikateľov. Vláda totiž v stredu schválila s pripomienkou aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá je v prvej fáze primárne zameraná na zavedenie princípov „one in – one out“ a „one in – two out“.

Ich podstatou je, že predkladatelia regulácií musia pri zvýšení regulačnej záťaže vo svojej oblasti navrhnúť aj jej zníženie či už v rovnakej, alebo v dvojnásobnej výške. Programové vyhlásenie pritom hovorí o zavedení princípu „one in – one out“ od roku 2021 a princípu „one in – two out“ od roku 2022.

Povinná kvantifikácia vplyvov

Ako objasňuje rezort, problém regulačného zaťaženia trápi väčšinu rozvinutých ekonomík. Prejavuje sa v podobe nárastu počtu výkazov, hlásení, ako aj rôznych obmedzení, sprísnení či zvyšovaní poplatkov, daní, odvodov a podobne.

Výsledkom je, že sa zhoršuje pomer medzi tým, koľko času, energie a finančných prostriedkov vynakladajú podnikatelia na plnenie povinností voči štátu a koľko na zvyšovanie spokojnosti svojich zákazníkov a rozvoj svojho podnikania.

„Nárast regulačnej záťaže sa prejavuje zvýšením nákladov podnikov, poklesom ich produktivity a konkurencieschopnosti,“ konštatuje ministerstvo.

Najväčšie úspechy s riešením tohto problému pritom zaznamenali krajiny, ktoré sa rozhodli pre systémový prístup vo forme povinnej kvantifikácie vplyvov a následného cieleného znižovania regulačného zaťaženia voči ministerstvám a iným predkladateľom regulácií.

Medzi takéto systémové riešenia patria okrem iného práve princípy „one in – one out“, „one in – two out“, či „one in – three out“.

Znižovanie regulačných povinností

Cieľom predloženého materiálu a zavedenia spomínaných princípov na Slovensku je systémovým spôsobom zastaviť rast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností.

„V rámci tejto fázy ide o jednu zo zásadných zmien, ktorá zavádza nové povinnosti pre predkladateľov materiálov s identifikovanými vplyvmi na podnikateľské prostredie,“ približuje rezort s tým, že samotný materiál neznižuje náklady podnikateľov priamo, ale výrazný pozitívny vplyv v podobe znižovania nákladov podnikateľov sa očakáva po jeho zavedení a uplatňovaní predkladateľmi v praxi.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí okrem doplnenia bodu, ktorý sa týka mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov aj zadefinovanie presných dôvodov, pre ktoré je materiál predkladaný na záverečné posúdenie, či stanovenie povinnosti predkladateľa aktualizovať náklady regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie do 45 dní od vyhlásenia predpisu v Zbierke zákonov.

Materiály predložené na predbežné alebo klasické medzirezortné pripomienkové konanie do 31. mája tohto roka sa dokončia podľa aktuálne platnej metodiky, uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť 1. júna 2021.

Viac k témam: byrokracia, minister hospodárstva SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Sulíkovo ministerstvo pokračuje v znižovaní byrokracie, zavádzajú sa princípy one in – one out a one in – two out © SITA Všetky práva vyhradené.