Metrostav začal s injektážou podzákladia v pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo

Ekonomika

9.12.2019 (Webnoviny.sk) – Stavebná spoločnosť Metrostav, a. s., Praha, hlavný zhotoviteľ modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (VDG), začala s injektážou podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory. Cieľom prác, ktoré vykonávajú pracovníci spoločnosti Zakladanie stavieb, s. r. o., Bratislava, je spevnenie podkladu, z ktorého sa počas takmer tridsaťročnej prevádzky vyplavili jemné častice štrku, čo spôsobilo rozvoľnenie podložia. Ako v pondelok informoval zhotoviteľ v tlačovej správe, vyplnením a utesnením vzniknutých dutín sa zjednotí a spevní podložie komôr.

Obmedzené možnosti manipulácie

Injektáž bude prebiehať až po vyhodnotení vhodnosti injektážnej hmoty v skúšobných poliach a potrvá do apríla 2020. „Ide o komplikovaný krok z hľadiska priestorových možností. Kanál vysoký štyri metre obmedzuje možnosti manipulácie. Budeme musieť použiť malé vŕtacie súpravy. Časovo náročné je najmä prevŕtanie železobetónovej dosky s hrúbkou dva metre,“ povedal projektový manažér Metrostavu Radek Liška. V podloží pravej plavebnej komory VDG sa počíta s 250 vrtmi, z toho so štyrmi denne.

Metrostav začal aj s opravami dynamických ochrán dolného aj horného zhlavia. Tie zabezpečujú, aby loď zotrvačnosťou nevrazila do premostenia komory, ak sa v dôsledku poruchy stane neovládateľnou.

Do konca roka budú podľa spoločnosti hotové aj demontáže potrubných rozvodov a strojovní hydraulického systému. Metrostav aktuálne ukončuje rokovania s dodávateľom nových špičkových hydraulických agregátov a valcov, ktoré vyrobia v Holandsku.

Úpravy provizórneho hradenia vtoku

Pomalšie postupujú úpravy provizórneho hradenia vtoku, kde práce komplikujú stiesnené priestory a zistené nedostatky pôvodných železobetónových konštrukcií, ktoré si vyžiadali ďalšie korekcie. Naďalej pokračujú aj búracie práce na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy, regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht PH4x4.

Pracovníci divízie spoločnosti so špecializáciou na oceľové konštrukcie už takmer dokončili prvý diel dolných oceľových vrát plavebnej komory. Vráta vyrábajú v halách Metrostavu v Horných Počerniciach neďaleko Prahy.

„Výroba dolných vrát prebieha uspokojivo. Ich transport na Slovensko a začatie montáží na prelome marca a apríla budúceho roka sú reálne,“ dodal Liška.

Prvá kompletná inovácia

Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava ako investor, má na financovanie projektu modernizácie plavebných komôr VDG vynaložiť takmer 150 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, z toho skoro 123 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie cez Nástroj na prepájanie Európy. Ide o prvú kompletnú inováciu a modernizáciu plavebných komôr od sprevádzkovania vodného diela v roku 1992.

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

Vodné dielo Gabčíkovo je najrozsiahlejšia vodná stavba svojho druhu na Slovensku, plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné rozmery 34 krát 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra.

Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 metra. Počas 27-ročnej prevádzky sa plavebnými komorami vodného diela preplavilo viac ako 400 tisíc lodí, čiže v priemere 15 tisíc lodí ročne.

Viac k témam: Metrostav
Zdroj: Webnoviny.sk – Metrostav začal s injektážou podzákladia v pravej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo © SITA Všetky práva vyhradené.