Operujeme slovom, aby sme predišli cukrovke a jej komplikáciám

Zdravie Zdravý život

28.11.2019 (Webnoviny.sk) – Neexistuje ťažká a ľahká cukrovka, ťažké sú dôsledky a komplikácie neliečenej alebo nedostatočne liečenej cukrovky. Čoraz viac Slovákov trpí prediabetom, teda stavom, ktorý je charakterizovaný zvýšeným rizikom vzniku cukrovky. Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) prichádza s preventívnym programom v otázke ochorenia diabetes mellitus na rok 2020. Zameria sa na pacientov, pripraví preventívne aktivity a vytvorí aj servis pre médiá.  

Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia a na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360-tisíc pacientov s týmto ochorením. November, mesiac povedomia o cukrovke opäť upriamuje pozornosť verejnosti a zvyšuje povedomie o závažných komplikáciách, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín, alebo sa ho netvorí dostatok alebo ho organizmus nedokáže správne využiť. Inzulín pomáha vstrebávať glukózu z krvi do tkanív, ktoré ho využívajú na svoju činnosť. Ak sa glukóza správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa s každým jedlom zvyšuje. Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve toto je príčinou neskorších komplikácií, ako sú srdcovo-cievne ochorenia, poškodenie obličiek, nervov a ďalšie ochorenia, ktoré so sebou diabetes prináša.

Prediabetes zvyšuje riziko cukrovky

Existuje viacero faktorov-príčin, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky. Medzi ne patrí dedičnosť, obezita, nedostatok fyzickej aktivity, stres a najčastejšie sa jedná o kombináciu všetkých uvedených príčin. Prediabetom – predcukrovkou nazývame stav, pri ktorom sa zisťuje zvýšená hladina glukózy predovšetkým po jedle, avšak nalačno býva hladina glukózy normálna alebo iba mierne zvýšená. Kritériá pre zjavnú cukrovku však ešte nie sú splnené. Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica).

Nakoľko ide o bezpríznakové ochorenie, väčšinou sa diagnostikuje náhodne pri preventívnych prehliadkach či predoperačných vyšetreniach. Pokiaľ sa prediabetes nelieči, tak je pravdepodobné, že hladina cukru v krvi sa bude neustále zvyšovať. Terapia prediabetu a oddialenie rozvoja cukrovky zahŕňa predovšetkým úpravu životného štýlu, pravidelnú fyzickú aktivitu, ale niekedy aj pomoc vo forme farmakoterapie.

Diabetická noha – nočná mora cukrovkárov

Skorá diagnostika diabetu a včasná liečba, spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, dokážu pacientom s diabetom priniesť kvalitný život a mnohokrát zabránia alebo oddialia rozvoj komplikácií spojených s diabetom. Okrem spomenutých komplikácií cukrovky je vážnou komplikáciou aj takzvaná diabetická noha.

Diabetická noha je jedným z hlavných dôvodov hospitalizácie pacientov s diabetom, podieľa sa na zvyšovaní morbidity a mortality a v Európe je najčastejšou netraumatickou príčinou amputácie končatiny. Diabetická noha je definovaná ako infekcia, vznik vredov alebo deštrukcia tkanív nohy v dôsledku postihnutia nervov alebo tepien. Okrem samotnej cukrovky, ku vzniku diabetickej nohy prispievajú sú podobné rizikové faktory ako v prípade samotnej cukrovky, a teda fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a ďalšie. Odhaduje sa, že asi len u 10 % diabetikov je pri návšteve lekára skontrolovaný aj stav dolných končatín. Potrebné je každodenné vyšetrenie chodidiel samotným pacientom alebo príbuzným. Kvôli syndrómu diabetickej nohy ju na Slovensku každoročne amputujú viac ako 450 pacientom s diabetom.

Kvalitnejší život s cukrovkou

Strach z hypoglykémie (nedostatok cukru v krvi, ktorý môže vyústiť do bezvedomia) alebo hyperglykémie ovplyvňuje kvalitu života pacientov a jeho snahu zlepšiť samotnú liečbu diabetu. Moderná medicína prináša možnosť ako zabezpečiť pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi, vďaka ktorej sa dá vyhnúť hypoglykémii, hyperglykémii, ale zmeniť napríklad aj traumatický spôsob merania glukózy, prostredníctvom neustáleho pichania do prsta. Kontinuálne merania glukózy (CGM) je neinvazívnym spôsobom merania cukru v krvi vďaka glukózovému senzoru. Drobná elektróda senzora zavedená pod kožou vysiela namerané hodnoty do prijímača, ktorý zobrazí hodnotu glykémie. CGM predpovedá hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Zariadenie poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú načasovanie ako aj vhodné dávkovanie inzulínu. K štatistikám môže mať prístup aj samotný lekár, ktorý získa kompletný prehľad o glykémii pacienta a na základe toho môže pacientovi nastaviť požadovanú liečbu, respektíve mu poskytnúť rady v otázke stravovacích návykov a cvičenia.

Preventívny program – Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca

Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca je názov preventívneho programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) na rok 2020, ktorého cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. SDS prichádza s programom, v rámci ktorého sa zameria na pacientov s diabetom, poskytne servis médiám a pripraví preventívne aktivity aj pre širokú verejnosť.

V rámci starostlivosti o pacientov, SDS plánuje edukatívne regionálne stretnutia diabetikov po celom Slovensku, počas ktorých sa zameria na merania glykovaného hemoglobínu, ale pacientom pripomenie aj dôležitosť správnej adherencie v liečbe tohto nevyliečiteľného ochorenia. Diabetologická spoločnosť vytvorí aj Servis pre meDIA – SDS, kde budú odborníci v oblasti diabetológie odpovedať na otázky médií týkajúce sa ochorenia diabetes mellitus.

Starostlivosť o širokú verejnosť je treťou časťou programu na prevenciu cukrovky 2. typu. Do skríningovej kampane sa budú môcť zapojiť firmy so svojimi zamestnancami, ktorým SDS – tím poskytne preventívne merania a edukáciu o tom, aká dôležitá je pravidelná fyzická aktivita a strava, ktorá obsahuje málo jednoduchých cukrov a tukov a aké dôležité je jesť denne zeleninu. „V prevencií cukrovky je veľmi podstatné klásť dôraz na pravidelný pohyb, pričom najjednoduchšie je ho možné zabezpečiť obyčajnou chôdzou. V tejto oblasti bude SDS spolupracovať aj s inými občianskymi združeniami alebo nadáciami,“ vysvetľuje diabetologička, doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Súčasťou kampane je aj príprava redizajnu stránky www.zivotbezcukrovky.sk  pre širokú verejnosť, pacientov a rodinných príslušníkov s aktuálnymi informáciami a novinkami týkajúcimi sa ochorenia diabetes mellitus.

Inzercia

Viac k témam: cukrovka, diabetes, PR, Slovenská diabetologická spoločnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Operujeme slovom, aby sme predišli cukrovke a jej komplikáciám © SITA Všetky práva vyhradené.