Zodpovednosť Slovákov v oblasti životného poistenia narastá

Slovensko Správy

19.11.2019 (Webnoviny.sk) – Slovensko sa z pohľadu priemerného poistného za životné poistenie na obyvateľa stále radí na chvost v Európe, pričom priemerné poistné na obyvateľa vo vyspelých krajinách je aj desaťnásobne vyššie ako na Slovensku. Spolu s rozmachom hypotekárneho trhu v posledných rokoch vzrástol dopyt po rizikovom životnom poistení. Aký je rozdiel medzi rizikovým životným poistením (RŽP) a investičným životným poistením (IŽP) sme sa rozprávali s produktovou špecialistkou MetLife Slovensko Erikou Polekovou.

Aký je hlavný rozdiel medzi RŽP a IŽP?

Rizikové životné poistenie zahŕňa poistenie pre prípad smrti počas doby trvania poistenia. V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie, teda produkt neobsahuje sporivú zložku. Investičné životné poistenie zahŕňa poistenie pre prípad smrti s investovaním poistného do investičných stratégií, kde je investičné riziko na strane klienta. Zhodnotenie závisí od zvolenej investičnej stratégie. Prináša zároveň možnosť vyššieho zhodnotenia, ktoré ale nie je garantované.

Čo by mal produkt RŽP a IŽP spĺňať?

Pri uzatváraní rizikového poistenia už dávno nerozhoduje iba cena, aj keď tá stále patrí k veľmi dôležitým faktorom pri výbere konkrétneho produktu. Rovnako dôležité sú aj ďalšie parametre a to rozsah krytia, výluky, čakacie lehoty, rýchlosť a kvalita poistného plnenia, či možnosť poistenie v čase meniť podľa aktuálnych potrieb klienta. Pri investičnom poistení je veľmi dôležitá poplatková štruktúra, investičné možnosti, ako aj výška krytia pre prípad smrti pri určitej úrovni poistného. Veľkou výhodou poistenia je možnosť poistenie uzatvoriť na dobu neurčitú, resp. do 100 rokov veku klienta tak, aby sa klient mohol rozhodnúť podľa vlastného uváženia, kedy poistenie ukončí v závislosti od životných okolností, ale aj situácie na finančných trhoch.

Aká je uvedomelosť Slovákov v zabezpečení sa?

Slovensko sa z pohľadu priemerného poistného za životné poistenie na obyvateľa stále radí na chvost v Európe. Priemerné poistné na obyvateľa vo vyspelých krajinách je aj 10 násobne vyššie, ako na Slovensku. Slováci si však aj vzhľadom na veľké medzery v sociálnom zabezpečení začínajú uvedomovať nevyhnutnosť životného a úrazového poistenia, ako aj poistenia pre prípad choroby. Častokrát však uvedomenie prichádza vo vyššom veku, kedy je už na poistenie spravidla neskoro.

Akým spôsobom získavate informácie o potrebách klientov ešte pred „zrodom“ produktu?

Pri vývoji produktu začíname s prieskumom konkurenčných produktov, pričom načúvame klientom ako aj finančným poradcom. Zároveň sa často inšpirujeme produktmi dcérskych spoločností, najmä z vyspelých krajín, kde sa poistenie nachádza na veľmi vysokej úrovni. Napríklad pri vývoji posledného poistenia kritických chorôb sme sa inšpirovali poistením z Hong Kongu. Veľmi úzko spolupracujeme s kolegami z Českej republiky, keďže poistný trh je v oboch krajinách veľmi podobný a táto spolupráca  je mimoriadne efektívna.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com.

Inzercia

Viac k témam: MetLife, poistenie, PR, životé poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Zodpovednosť Slovákov v oblasti životného poistenia narastá © SITA Všetky práva vyhradené.