V Jasove plánujú vybudovať skládku nebezpečného odpadu, nie všetci obyvatelia to vítajú

Slovensko Správy

23.11.2019 (Webnoviny.sk) – V obci Jasov v okrese Košice okolie možno vyrastie skládka nebezpečného odpadu s kapacitou 175-tisíc kubických metrov. Postaviť ju plánuje spoločnosť REMKO Sirnik, ktorá už predložila investičný zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ako pre agentúru SITA uviedol prednosta obecného úradu v Jasove Kamil Münnich, nie všetci obyvatelia obce sú z výstavby skládky nebezpečných odpadov v obci nadšení. „ Ľudia s tým nie sú vysporiadaní, ale rieši sa to,“ dodal Münnich.

Ako sa uvádza v investičnom zámere, spoločnosť chce postaviť zariadenie na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorého súčasťou budú zabezpečené priestory na zber, zhromažďovanie, úpravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov v rámci existujúcej prevádzky skládky odpadov v obci Jasov.

Dvadsať rokov prevádzky

Lokalita leží na ľavej strane štátnej cesty Rudník – Jasov, v katastrálnom území obce Jasov, vo vzdialenosti približne dva kilometre východne od intravilánu obce.

V rámci integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi bude naďalej prevádzkované pôvodné zariadenie na zneškodňovanie ostatných odpadov a zároveň nové zariadenie na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktoré je predmetom tohto investičného zámeru.

Skládka nebezpečného odpadu sa bude budovať po etapách s minimalizáciou vybudovanej skládkovacej plochy v rozsahu potreby na približne tri až štyri roky. Začiatok výstavby je naplánovaný na marec budúceho roku, s ukončením výstavby sa počíta do konca roka 2020.

Pravdepodobný začiatok prevádzky je stanovený na apríl 2021. Trvanie prevádzky je časovo ohraničené kapacitou skládky. Celkový čas plnenia skládky je približne 17 rokov pri 10-tisíc kubických metrov odpadu ročne. Celková doba prevádzky celého zariadenia je približne 20 až 25 rokov.

Tri skládky na východe

V rámci Prešovského a Košického kraja sú v súčasnosti v prevádzke tri zariadenia pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov. V Žakovciach je predpokladaná voľná kapacita ku koncu roka 2020 približne sedemtisíc kubických metrov a v súčasnosti nie je predpoklad možného rozšírenia tejto skládky.

V Strážskom mala skládka nebezpečného odpadu ku koncu roka 2016 voľnú kapacitu približne štyritisíc kubických metrov a súčasná kapacita je pred ukončením prevádzky. Je možnosť rozšírenia jestvujúcej prevádzky rádovo o 20-tisíc kubických metrov.

Ďalšia skládka nebezpečného odpadu sa nachádza v areáli firmy U.S.Steel, ale je využívaná výhradne pre účely tejto spoločnosti. Prevádzka skládky nebezpečného odpadu Košice – Myslava bola ukončená.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj spoločnosť REMKO Sirnik, ktorá sa však k danej téme nechcela nateraz vyjadriť.

Viac k témam: skládka odpadu
Zdroj: Webnoviny.sk – V Jasove plánujú vybudovať skládku nebezpečného odpadu, nie všetci obyvatelia to vítajú © SITA Všetky práva vyhradené.