Testovanie obyvateľov rómskych osád či prísna karanténa, vláda odobrila Plán riešenia ochorenia Covid-19

Slovensko Správy

2.4.2020 (Webnoviny.sk) – Testovanie obyvateľov rómskych osád za pomoci vojenských lekárov či prísna karanténa navrátilcov zo zahraničia a kontrola jej dodržiavania. Aj takéto opatrenia predpokladá Plán riešenia ochorenia Covid-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK).

Viac o téme: Koronavírus

Materiál, ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR, vláda na dnešnom rokovaní schválila s pripomienkami. Ministerstvo zdravotníctva tým navrhuje uložiť príslušným ministerstvám, Správe štátnych hmotných rezerv SR, samosprávnym krajom a splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity úlohy tak, aby nedošlo ku komunitnému šíreniu prenosného ochorenia Covid-19 v osadách MRK a následne aj na ostatnom území Slovenska.

Krízový štáb vytvoril zoznam vysoko ohrozených osád

Marginalizované rómske komunity tvoria špecifickú rizikovú skupinu, a to najmä vzhľadom na nedostatočné hygienické podmienky, prístup k pitnej vode, zhoršený prístup k zdravotným službám, nižšie povedomie o správnej hygiene, vyššiu hustota obyvateľstva, zlý zdravotný stav a migráciu za prácou do a zo zahraničia.

Atlas rómskych komunít z roku 2019 udáva 819 obcí na Slovensku, kde sú prítomné MRK. Nie všetky sú rovnako ohrozené. Avšak v hustom priestore týchto koncentrácií sa vírus môže šíriť rýchlo a spôsobovať veľké komplikácie a šírenie epidémií.

Permanentný krízový štáb pripravil zoznam vysoko ohrozených osád a lokalít, ktoré sú špecifické svojou hustotou a počtom obyvateľstva, ako aj zlými životnými podmienkami. Celkovo určil 1 044 takýchto osád, kde žije 260-tisíc ľudí. Disponuje informáciami, že približne 1 400 príslušníkov MRK prišlo nedávno zo zahraničia a asi u 220 sa pozorovali klinické príznaky respiračného ochorenia.

Odbery klinických vzoriek

Materiál konštatuje, že je nevyhnutné, aby sa všetkým osobám, ktoré sa nedávno vrátili zo zahraničia (pred 14 dňami) a osobám s prítomnými klinickými príznakmi respiračného ochorenia, odobrali klinické vzorky na laboratórne vyšetrenie.

Odbery klinických vzoriek zabezpečia odberové skupiny príslušníkov Ozbrojených síl SR za asistencie polície a mimovládnych organizácií. Všetkým osobám, ktoré sa nedávno vrátili zo zahraničia, treba nariadiť prísnu karanténu a kontrolovať jej dodržiavanie.

Karanténa hrozí aj celým osadám

Z materiálu tiež vyplýva, že príslušný regionálny hygienik po zvážení všetkých dostupných informácií rozhodne a určí postup, či osoby s ochorením Covid-19 budú riešené individuálne, alebo bude v karanténe celá osada.

„Osoby, ktorých laboratórne výsledky boli negatívne na ochorenie, zostávajú v osade bez ďalších obmedzení. Osoby, u ktorých sa laboratórne potvrdil Covid-19 a majú prítomné klinické príznaky, budú po indikácii lekárom prevezené na hospitalizáciu do určených zdravotníckych zariadení. Osoby, u ktorých sa laboratórne potvrdilo ochorenie a nemajú žiadne klinické príznaky respiračného ochorenia, budú prevezené do karantény do určených ubytovacích zariadení,“ uvádza materiál.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Marginalizované rómske komunity (MRK), rómovia
Zdroj: Webnoviny.sk – Testovanie obyvateľov rómskych osád či prísna karanténa, vláda odobrila Plán riešenia ochorenia Covid-19 © SITA Všetky práva vyhradené.