Šéf ÚVO chce presvedčiť poslancov o škodlivosti pozmeňujúcich návrhov pre verejné obstarávanie

Slovensko Správy

14.11.2019 (Webnoviny.sk) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák chce ešte presvedčiť poslancov Národnej rady SR o škodlivosti pozmeňujúcich návrhov v nedávno schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní. Tie sú podľa neho nielen v rozpore s európskymi smernicami, ale tiež vážne ohrozujú činnosť úradu ako nezávislého orgánu pri kontrole verejných obstarávaní a využívaní verejných zdrojov.

Šéf ÚVO informoval, že požiadal predsedníčku parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Janu Kiššovú, aby tento bod zaradila na najbližšie rokovanie výboru vo štvrtok 21. novembra.

Poslancov gestorského výboru chcem informovať o odborných výhradách k dvom pozmeňujúcim návrhom a budem prezentovať stanovisko úradu, prečo si myslíme, že sú v rozpore so smernicami Európskej komisie. Súčasne vážne ohrozujú činnosť nezávislého kontrolného orgánu z hľadiska kontroly jednotlivých verejných obstarávaní,“ povedal Hlivák. Chce urobiť všetko preto, aby poslancom parlamentu, najprv v hospodárskom výbore, vysvetlil všetky právne a odborné argumenty, prečo sú pozmeňujúce návrhy škodlivé a v rozpore so smernicami.

Kontroverzné zmeny v novele

Prezidentka SR Zuzana Čaputová minulý týždeň vrátila parlamentu novelu verejného obstarávania, schválenú 17. októbra, keď sa stotožnila s výhradami ÚVO a pripomienkami odbornej verejnosti. Schválená novela by podľa prezidentky vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a znížila mieru jeho transparentnosti.

Na kontroverzné zmeny v novele verejného obstarávania upozornili aj združenie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu. Predseda úradu predtým požiadal prezidentku, aby zvážila možnosť využitia právomoci vetovať novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Po odhlasovaní v Národnej rade SR som vyjadril svoj názor a požiadal som pani prezidentku, aby novelu nepodpísala a vrátila na opätovné prerokovanie. Rozhodnutie pani prezidentky vnímam súčasne aj ako podporu celkovej reformy verejného obstarávania,“ uviedol Hlivák.

Ide podľa neho o transparentné prostredie pri vynakladaní verejných zdrojov a zachovanie nezávislosti úradu ako kontrolného orgánu vo verejnom obstarávaní.

Priestor na debatu

Pozmeňujúce návrhy poslancov podľa úradu zásadným spôsobom zasiahli a zmenili novelu zákona o verejnom obstarávaní. Sú v príkrom rozpore s filozofiou, s ktorou úrad v úzkej komunikácii s desiatkami subjektov vstupujúcich do procesu verejného obstarávania, vrátane odbornej verejnosti, novelu zákona pripravoval.

Pozmeňujúce návrhy, upozornil úrad, tiež zasahujú do výkonu kontrolnej činnosti úradu, ktorý rozhoduje nezávisle, nestranne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a rovnako zasahujú aj do problematiky obranno-bezpečnostných zákaziek.

Úrad pripravoval novelu dlhšie ako jeden rok,“ pripomenul Hlivák. Rokoval pritom so všetkými subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe legislatívy, ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním a v rámci neho. „Myslím si, že sme nastavili novú kvalitu v komunikácii úradu s ústavnými činiteľmi, vrátane poslancov,“ poznamenal šéf ÚVO.

Ocenil, že je ešte priestor na debatu o pozmeňujúcich návrhoch k novele verejného obstarávania. „Budem naďalej prezentovať odborný názor úradu,“ dodal Hlivák. O ďalších krokoch úradu chce informovať po rokovaní hospodárskeho výboru, ktorý sa bude venovať budúci štvrtok aj novele verejného obstarávania, vrátenej hlavou štátu na opätovné prerokovanie v parlamente.

Viac k témam: prezidentka SR, verejné obstarávanie, zákon o verejnom obstarávaní
Zdroj: Webnoviny.sk – Šéf ÚVO chce presvedčiť poslancov o škodlivosti pozmeňujúcich návrhov pre verejné obstarávanie © SITA Všetky práva vyhradené.