Prezidentka Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov

Slovensko Správy

10.12.2019 (Webnoviny.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok formálne vymenovala 26 nových profesorov. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval jej hovorca Martin Strižiniec. Vzhľadom na zdravotný stav prezidentky im vymenúvacie dekréty na základe jej poverenia odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

Novými profesormi na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sú Ctibor Határ a Jana Duchovičová v odbore pedagogika, Noémi Beljak Pažinová pre archeológiu, Štefan Beňuš v odbore cudzích jazykov a kultúry a František Strejček pre biológiu.

Nový profesor aj v Žiline

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má štyroch nových profesorov. Peter Haščík v odbore spracovania poľnohospodárskych produktov, Miroslav Juráček v odbore výživa, Katarína Ražná v oblasti špeciálnej rastlinnej produkcie a Erika Tobiašová je profesorkou pre agrochémiu a výživu rastlín.

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa inaugurovali dvaja profesori. Róbert Herich v odbore veterinárna morfológia a fyziológia a Anna Ondrejková pre infekčné a parazitárne choroby. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má jednu novú profesorku v odbore neslovanských jazykov a literatúry, je ňou Alena Kačmárová.

Žilinskej univerzite v Žiline pribudol jeden nový profesor, a to Petra Počtu v odbore telekomunikácie. V Trnave budú mať troch nových profesorov.

Alja Lipavic Oštir na Univerzite Cyrila a Metoda v získala profesúru na cudzie jazyky a kultúru. Na Trnavskej univerzite sú dvaja noví profesori Patricia Dobríková v odbore sociálna práca a Rastislava Nemca v systematickej filozofii.

Najviac nováčikov v Bratislave

V hlavnom meste je nových profesorov najviac. Na Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa stal profesorom Claus Muss v oblasti verejného zdravotníctva. Akadémia Policajného zboru má nového profesora v odbore ochrany osôb a majetku, je ním Antonín Korauš.

Paneurópska vysoká škola si prilepšila o dvoch nových profesorov. Sú nimi Peter Potásch v odbore správneho práva a Michael Siman v medzinárodnom práve. Dvoch nových profesorov má aj Ekonomická univerzita, a to Nadeždu Jankelovú v odbore ekonomika a manažment podniku a Pavla Kitu pre obchod a marketing.

Univerzita Komenského v Bratislave má štyroch nových profesorov. V oblasti trestného práva Sergej Romža, profesúru v správnom práve získal Bernard Pekár. V odbore slovanských jazykov a literatúry je profesorkou Mária Dobríková a v manažmente Anna Lašáková.

Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent, po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania na základe rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady danej alebo inej vysokej školy. Vedecká rada po ukončení konania kandidáta navrhne prostredníctvom ministerstva školstva prezidentovi, ktorý ho následne menuje profesorom pre určitý odbor.

Viac k témam: vymenovanie profesorov
Zdroj: Webnoviny.sk – Prezidentka Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov © SITA Všetky práva vyhradené.