Košice privítajú konferenciu Cleantechsummit. Diskutovať sa bude o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti

Slovensko Správy

31.1.2020 (Webnoviny.sk) – Už 4. februára bude Východoslovenská galéria v Košiciach hostiť konferenciu s názvom Cleantechsummit, kde budú slovenskí, ale aj zahraniční odborníci diskutovať o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti. Cleantechsummit je prvou konferenciou z dielne Techsummit Events, ktorá sa bude konať za hranicami hlavného mesta. Tému s celospoločenským významom sa tentokrát rozhodli otvoriť priamo v Košiciach, kde okrem svojho know-how odprezentujú aj návod na dosahovanie ekonomickej prosperity založenej na princípe energetickej samostatnosti.

Techsummit Events sa už 5 rokov venuje mapovaniu ekosystémov. Vďaka prepájaniu zistení s postojmi aktérov daného segmentu vzišlo z ich dielne už viacero zaujímavých projektov, ktorých výsledky majú celospoločenský význam. Februárový Cleantechsummit však bude prvou konferenciou, ktorou opúšťajú hlavné mesto. Svoje know-how prinášajú do Košíc, kde pozornosť odborníkov a celej verejnosti upriamia na otázku rozvoja ekonomického potenciálu regiónov vychádzajúceho z dosiahnutia ich energetickej samostatnosti. „Veľmi nás teší, že môžeme v našom regióne hostiť aj také podujatie, akým je konferencia Cleantechsummit. Každý príval poznatkov a informácií totiž predstavuje nový impulz nielen pre mesto, ale aj pre celý Košický región a veríme, že aj vďaka nim bude cesta budovania energetickej samostatnosti aspoň trochu jednoduchšia,“ hovorí o konferencii Cleantechsummit Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Na význam konferencie zároveň poukazuje aj holandský veľvyslanec Henk Cor van der Kwast: „Holandské veľvyslanectvo je hrdým partnerom tejto jedinečnej konferencie. Myslíme si, že pomôže nielen naštartovať diskusiu, ale povedie aj k ďalším podobným aktivitám v Košickom regióne.“

Energetická samostatnosť je kľúčovým cieľom nielen pri dosahovaní ekonomickej, ale aj ekologickej prosperity. Aby však spoločnosť plne pocítila jej význam, musí sa z teoretickej roviny preniesť do praxe. „Jednou z možností dosahovania ekologickej samostatnosti je naučiť sa zodpovedne rozhodovať v oblasti energetiky. Dôležité je vytvoriť prostredie vhodné na zmenu, také, kde bude možné efektívne využívať obnoviteľné zdroje a zelenú energiu či zavádzať inovatívne energetické riešenia. Takto vieme rozvíjať ekonomický potenciál regiónov a zároveň dosahovať ich energetickú samostatnosť tým, že docielime nielen flexibilitu energetického trhu, ale aj jeho nákladovú efektivitu pre všetkých jeho aktérov,“ hovorí o význame konferencie Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

Konferencia o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti bude tematicky rozdelená do 4 diskusných panelov, z toho prvý sa bude venovať inovatívnym energetickým službám. Cieľom bude prediskutovať efektívnosť a prínos technologických riešení, ktorý sa prejavuje v podobe merateľných výsledkov. „Technologické riešenia môžeme za efektívne považovať vtedy, ak sú efektívnymi aj z nákladového hľadiska. Vtedy budú totiž zohľadnení nielen aktívni konzumenti, ale aj obyvatelia s nízkymi príjmami. Efektivita sa tak prejaví hneď vo viacerých rovinách – ekonomickej, ekologickej, ale aj sociálnej, keďže usporenou energiou a zníženými personálnymi nákladmi dokážeme bojovať aj proti energetickej chudobe,“ hovorí o viacrozmernom zameraní inovatívnych energetických služieb Andrii Kyrchiv, výkonný riaditeľ združenia Energy Efficient Cities of Ukraine.

O možnostiach a význame využitia zelenej energie budú odborníci diskutovať v druhom diskusnom paneli zameranom na lokálne energetické trhy. Cieľom diskusií bude určenie možností zameraných na podporu lokálnych zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy, či dosiahnutie energetickej sebestačnosti v praxi vďaka inováciám. O tejto téme príde porozprávať aj zahraničná odborníčka Miranda Janse, súčasná riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). „Sme radi, že môžeme počas konferencie predstaviť významnú odborníčku z nadácie RHIA, ktorá zodpovedá za rozsiahly inovačný program pre miestne letisko v Rotterdame. Cieľom aktivít RHIA je zavádzať inovácie pre letecký priemysel v súlade s princípmi udržateľnosti a prispieť tak k regionálnemu hospodárskemu rozvoju. Miranda má so zavádzaním udržateľných riešení v energetike už dlhodobé skúsenosti a s účastníkmi konferencie bude preto zdieľať aj svoje poznatky z dynamického a inovatívneho mesta Rotterdam,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, holandský veľvyslanec.

Obsahom tretieho diskusného panela budú opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom diskusií bude vymedziť technologické inovácie, ktoré budú v energetike dominovať v priebehu budúcich rokov, ale aj stanoviť potrebu legislatívnych zmien a možností na odstránenie existujúcich prekážok zapojenia obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete. „Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac užívateľov pripojených do sústavy. Z tohto pohľadu aj my ako distribučná spoločnosť rozhodne vítame udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie,“ hovorí Branislav Sušila, vedúci regulačného manažmentu v Skupine VSE Holding.

ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách budú témou posledného, štvrtého diskusného panela. Cieľom bude určiť, akú úlohu zohráva v tejto téme samosprávny kraj, a akým spôsobom môže podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám. „Nízkoemisná doprava v podobe elektromobility je považovaná za mobilitu 21. storočia. Tá sa však spája s množstvom bariér a nedostatkov, ktoré ľuďom bránia v jej efektívnom využívaní. Aby sme ich odstránili, potrebujeme pracovať na efektívnom využívaní inovácií a čistej energie. Nemôžme predsa od ľudí chcieť, aby využívali elektromobily, ak nemáme v dostatočnej miere vybudovanú infraštruktúru na ich dobíjanie,“ hovorí na tému udržateľnej mobility v mestách Ján Dzurdženík z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

Všetky panelové diskusie a prednášky odborníkov, ktorí sa zúčastnia konferencie Cleantechsummit, si budete môcť vypočuť už v utorok 4. februára vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Miesto si môžete na web stránke Cleantechsummit rezervovať už dnes. Viac informácií o konferencii ako aj prihlasovací formulár nájdete na www.cleantechsummit.sk.

Konferencia Cleantechsummit sa uskutoční najmä vďaka spolupráci a podpore partnerov:

Generálni partneri: Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.)
Hlavní partneri: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, T-Systems Slovakia
Partneri: Košický samosprávny kraj
Podporovatelia: IT Valley Košice, sli.do, Go UP Online Agency, Východoslovenská galéria, mesto Košice

Inzercia

Viac k témam: Cleantechsummit, konferencia, PR, Techsummit, Techsummitt Events
Zdroj: Webnoviny.sk – Košice privítajú konferenciu Cleantechsummit. Diskutovať sa bude o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti © SITA Všetky práva vyhradené.