Inovácie. Hybná sila v potravinárstve v roku 2020

Slovensko Správy

3.1.2020 (Webnoviny.sk) – Spotrebiteľské správanie sa mení. Kým kedysi si stanovovali stratégie nových výrobkov spoločnosti samé a na základe prieskumu trhu rozhodovali, aké výrobky a novinky prinesú, dnes sú do procesu prípravy nového výrobku zapojení aj samotní spotrebitelia. Tí čoraz viac vyhľadávajú potraviny „pre tento moment“, či výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad, ak trpia potravinovými intoleranciami. Na tom, že práve inovácie budú v novom roku hybnou silou celého segmentu sa zhodujú potravinári aj výrobcovia.

Inovácie sú podľa prof. Ing. Jozef Goliana, Dr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre rozvoj spoločnosti potrebné z viacerých hľadísk. V prvom rade je to nutričné hľadisko, kde je potrebné meniť potraviny tak, aby boli po zdravotnej stránke bezpečnejšie, nutrične vyrovnanejšie vo vzťahu k súčasných nutričným potrebám a životnému štýlu. Zároveň vo vzťahu k uhlíkovej stope, znižovaniu plastov a znižovaniu zaťaženia životného prostredia. „Na tieto aspekty sa v minulom období až tak výrazne neprihliadalo a teraz  zisťujeme, aký to má dopad na ľudstvo,“ hovorí Golian. Zabúdať by sme nemali ani na využívanie domácich surovín a zdrojov. Jozef Golian ďalej dopĺňa, že „aj znížením dovozov dokážeme chrániť životné prostredie, znižovať emisie, dlhodobo potraviny skladovať a tak postupne naučiť našich spotrebiteľov, aby uprednostňovali domáce výrobky, kvalitné, čerstvé, kontrolované pred výrobkami konzervovanými.“

Mileniáli vítajú zážitok a potešenie

Zapojenie spotrebiteľa do procesu prípravy nového výrobku a dokonca aj predaja je dnes v porovnaní s minulosťou jednoduchšie aj vďaka digitalizácii a automatizácii, ktoré tento proces umožňujú ľahšie zrealizovať. Čo sa týka preferencií spotrebiteľa, aj tu dochádza podľa odborníkov v poslednej dobe k zásadným zmenám. Riaditeľka potravinárskej komory Slovenska, JUDr. Jana Venhartová tvrdí, že v súvislosti s generáciou miléniálov je v posledných rokoch hlavným ťahúňom inovácie zážitok, potešenie z jedla a zaujímavé kombinácie chutí. „Populárne sú potraviny pre tento moment – potraviny, ktoré šetria čas, potraviny do ruky, na šport a podobne,“ hovorí.

Dôležitý je zdravotný benefit

Spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú výrobky pre zvláštnu výživu, napríklad, ak trpia potravinovými intoleranciami. Rozmach tak zažívajú mlieka rastlinného pôvodu, či bezlepkové múky. Na druhej strane sú in aj výrobky, ktoré sú obohatené o zdraviu prospešné látky. Ďalšou kategóriou sú potraviny s  takzvanými čistými obalmi, teda výrobky, v ktorých neboli použité konzervačné látky, farbivá, či GMO zložky. Spotrebitelia podľa riaditeľa výskumu a vývoja spoločnosti Mc Carter Ing. Jána Durca, PhD, „zároveň hlásajú návrat k prírode a výrobkom, ktoré sú clean label a obsahujú len prírodné látky a vodu.“

Zodpovednosť za životné prostredie

V spotrebiteľoch začína čoraz viac rezonovať aj dopad na životné prostredie, zaujímajú sa o podmienky chovu zvierat, o uhlíkovú stopu výrobku alebo o to, či boli suroviny získané z plantáží, kde sú dodržiavané ľudské práva. Žiť v harmónii s prírodou a chrániť životné prostredie sa pre spotrebiteľov postupne stávajú prioritou. Aj samotní výrobcovia apelujú na to, aké je nevyhnutné používať trvalo udržateľné zdroje a vrátiť tak surovinové a materiálové zdroje späť do prírody. „Sú to tie zdroje, ktoré sa po použití premenia na hnojivo pre nasledujúci rast nového materiálu. Je treba obmedziť používanie fosílnych zdrojov, zavádzať do života technológie na zachytávanie CO2, vysádzať stromy a rastliny, ktoré sú schopné spotrebovávať CO2“ vysvetľuje Ing. Ján Durec, PhD.

V duchu inovácií sa niesol aj druhý ročník súťaže Ceny Potravinárskej komory Slovenska za rok 2019.  Porota v nej udelila prvé miesto v kategórii Inovácie v rámci potravín pre zvláštnu výživu slovenskej značke Body&Future za vitamin water collagen a druhé miesto v kategórii Inovatívny výrobok za ovsené mlieko Body&Future oat milk. Ing. Ján Durec, PhD. zo spoločnosti McCarter, ktorá je výrobcom spomínaných nápojov vníma, že „ocenenia od PKS sú potvrdením správnosti nášho smerovania a toho, že inovácie a výskum sú pre nás  alfou a omegou. Teším ma aj to, že na Slovensku máme potenciál vyrobiť kvalitné a zároveň inovatívne domáce výrobky, ktoré sú schopné získať si pozornosť aj na zahraničných trhoch,“ dodal. Súťažou chce PKS vyzdvihnúť potravinárske podniky, ktoré sa snažia zavádzať inovatívne technológie a inovovať tak svoje výrobky. Zároveň ich podporuje v snahe napredovať a predávať kvalitné slovenské potraviny, ktoré sú schopné obstáť aj na zahraničnom trhu.

Inzercia

Viac k témam: inovácie, McCarter, potravinárstvo, potraviny, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Inovácie. Hybná sila v potravinárstve v roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.