Globálna zdravotná bezpečnosť – výzva na začlenenie Taiwanu

Slovensko Správy

24.4.2020 (Webnoviny.sk) – Dr. Chen Shih-chung
Minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Čínska republika (Taiwan)

Hrozba nových infekčných chorôb pre globálne zdravie a hospodárstvo, obchod a cestovný ruch sa nikdy nezmenšila. Pandémie sa môžu ľahko šíriť po celom svete kvôli jednoduchosti medzinárodnej dopravy. Medzi najvýznamnejšie príklady patrí španielska chrípka z roku 1918, prepuknutie závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS) v roku 2003 a chrípka H1N1 z roku 2009. Intermitentne sa tiež objavili vážne regionálne epidémie, ako napríklad respiračný syndróm na Strednom východe (MERS) v roku 2012, Ebola v západnej Afrike v roku 2014 a vírus Zika v Strednej a Južnej Amerike v roku 2016. V súčasnosti spôsobuje globálnu pandémiu nová forma pneumónie, ktorá sa prvýkrát objavila v čínskom meste Wuhan na konci roku 2019 a odvtedy je klasifikovaná ako koronavírusová choroba 2019 (COVID-19). K 8. aprílu 2020 údaje Svetovej zdravotníckej organizácie uvádzajú 1,35 milióna ľudí potvrdených ako chorých a 79 235 úmrtí v 211 krajinách / oblastiach / teritóriách. Ani Taiwan nebol ušetrený.

Za posledných 17 rokov, odkedy bol vážne zasiahnutý prepuknutím vírusu SARS, bol Taiwan v stave neustálej pripravenosti na hrozbu výskytu infekčnej choroby. V dôsledku toho, keď sa informácie o prepuknutí nového zápalu pľúc prvýkrát potvrdili 31. decembra 2019, Taiwan začal v ten istý deň vykonávať palubnú karanténu priamych letov z Wu-chanu. 2. januára 2020 Taiwan zriadil reakčný tím pre chorobu a 20. januára aktivoval Ústredné epidemické veliteľské stredisko (CECC) ako vládny subjekt 3.stupňa. 23. januára ho povýšil na stupeň 2 a následne 27. februára na stupeň 1. CECC je schopné efektívne integrovať zdroje z rôznych ministerstiev a plne investovať do potlačenia epidémie. Do 9. apríla Taiwan otestoval spolu 42 315 osôb, z ktorých bolo 380 potvrdených prípadov, z toho 54 bolo pôvodných, 326 bolo dovezených a päť mŕtvych.  Po negatívnom teste bolo z nemocnice prepustených 80 ľudí. Napriek svojej blízkosti k Číne sa Taiwan zaradil na 123. miesto spomedzi 183 krajín, čo sa týka potvrdených prípadov na milión obyvateľov. Ukázalo sa, že agresívne úsilie Taiwanu o kontrolu epidémie funguje.

Choroba nepozná hranice. V reakcii na hrozbu epidémie COVID-19 Taiwan implementoval dynamické plány týkajúce sa karanténnych opatrení na hraniciach vrátane palubnej karantény, skríningu horúčky, vyhlásení o zdravotnom stave a 14-dňovej domácej karantény pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín, ktoré sú na zozname krajín 3.stupňa výstrahy. Taiwan okrem toho vytvoril elektronický systém pre vstupnú karanténu, ktorý umožňuje cestujúcim s miestnym číslom mobilného telefónu vyplniť zdravotné informácie prostredníctvom mobilného telefónu. Potvrdenie zdravotného vyhlásenia sa im potom zašle prostredníctvom textovej správy. Je to spojené so systémom riadenia podpory komunitnej starostlivosti, ktorý umožňuje vládnym agentúram poskytovať opatrovateľské služby a lekársku pomoc. Cestovateľská história jednotlivcov je tak uložená na karte Národného zdravotného poistenia (NHI), aby upozornila lekárov na možné prípady a zabránila prenosu v komunite. Pri tých, ktorí podstupujú domácu karanténu alebo izoláciu, vláda spolupracuje s telekomunikačnými operátormi, aby umožnila sledovanie ich polohy pomocou GPS. Porušovatelia karantény podliehajú pokutám alebo povinnému umiestneniu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, aby sa zabránilo prenosu.

Taiwan taktiež zvýšil laboratórne testovacie kapacity, rozšíril rozsah svojho dozoru a inšpekcií na základe trendov epidémie COVID-19 a znovu testoval ľudí s vyšším rizikom, ktorí už boli predtým negatívne testovaní, vrátane pacientov so symptómami závažnej chrípky, komunitné prípady s infekciou hornej časti dýchacích ciest, ktoré už boli monitorované, a skupinu prípadov s infekciou horných dýchacích ciest, aby sa identifikovali podozrivé prípady a mohla sa vykonať liečba na separovaných oddeleniach. Medzitým Taiwan vyčlenil 50 regionálnych nemocníc a zdravotníckych stredísk a 167 komunitných nemocníc a kliník na vytvorenie viacúrovňového systému testovania. Tieto nemocnice a kliniky sú povinné zriadiť špeciálne oddelenia alebo priestory; v zásade sú pacienti s COVID-19 izolovaní a ošetrovaní jednotlivo na týchto oddeleniach a miestach, aby sa zabránilo nozokomiálnym infekciám. Taiwan okrem toho od 24. januára zakázal vývoz chirurgických rúšok, zaviedol rekvizíciu rúšok a rozšíril ich domácu výrobu, aby zefektívnil alokovanie masiek. Taiwan 6. februára zaviedol systém nákupu rúšok pre občanov v lekárňach, ktoré majú zmluvu s NHI a v miestnych agentúrach verejného zdravotníctva a to podľa mena obyvateľov. 12. marca pridal systém objednávania rúšok. Ten ľuďom umožňuje nakupovať rúška online a vyzdvihovať si ich v obchodoch so zmiešaným tovarom. Tieto opatrenia nám pomohli dosiahnuť efektívne rozdelenie obmedzených zdrojov a uspokojiť potreby zdravotnej starostlivosti, prevencie epidémie, domácností a priemyslu.

Kríza, ktorá sa objaví na jednom mieste sa ľahko stáva problémom všade. Globálna zdravotná bezpečnosť si vyžaduje úsilie každého človeka o zabezpečenie optimálnej reakcie na hrozby a výzvy v oblasti verejného zdravia. Taiwan, aj keď nie je členom WHO, nemôže byť sám a musí byť zapojený do boja proti takýmto hrozbám a výzvam. Taiwan splnil svoje povinnosti ako globálny občan a dodržal Medzinárodné Zdravotné Predpisy 2005 (IHR 2005) tým, že oznamuje WHO potvrdené prípady COVID-19. Taiwan navyše komunikoval s inými krajinami, ako sú Japonsko, Kórejská republika, Singapur, Malajzia, Filipíny, Spojené štáty americké, Kanada, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Belgicko a Holandsko, ako aj s Európskym strediskom pre prevenciu a kontrolu chorôb s cieľom zdieľať informácie o potvrdených prípadoch, cestovateľskej a kontaktnej histórii pacientov a o opatreniach na kontrolu hraníc. Taiwan odovzdal genetickú sekvenciu COVID-19 do Globálnej Iniciatívy na zdieľanie všetkých údajov o chrípke (GISAID). Taiwan spolupracoval s globálnymi partnermi na reakcii na hrozbu COVID-19 s cieľom zabezpečiť, aby nedostatok komunikácie a transparentnosti nebránili globálnemu zdraviu.

Ak je skutočne misiou WHO zabezpečiť najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia pre každú ľudskú bytosť, potom WHO potrebuje Taiwan rovnako ako Taiwan potrebuje WHO. Napriek tomu je Taiwan z politických dôvodov už dlhodobo vylúčený z WHO. Je to poľutovaniahodné, keďže Taiwan by mohol s celým svetom zdieľať veľa vďaka svojim známym skúsenostiam v oblasti verejného zdravia, zdravotnému systému NHI a schopnosti vykonávať rýchle testovanie, ako aj poskytnúť výskum a výrobu vakcín a liekov proti COVID-19. Môžeme tiež zdieľať naše metódy na analýzu vírusu. Dúfame, že po ústupe tejto pandémie, WHO skutočne pochopí, že infekčné choroby nepoznajú hranice a že žiadna krajina by nemala byť vylúčená, aby sa tak nestala veľkou medzerou v globálnej zdravotnej bezpečnosti. WHO by nemala zanedbávať príspevok ktorejkoľvek krajiny k celosvetovej zdravotnej bezpečnosti.

Apelujeme na WHO a súvisiace strany, aby ocenili dlhodobé príspevky Taiwanu pre medzinárodné spoločenstvo v oblasti verejného zdravia, prevencie chorôb a ľudského práva na zdravie a aby zaradili Taiwan do WHO a jej stretnutí, mechanizmov a činností. Taiwan bude aj naďalej spolupracovať so zvyškom sveta s cieľom zabezpečiť, aby všetci mali základné ľudské právo na zdravie stanovené v ústave WHO. Odvolaním sa na program OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, nikto by nemal zostať v úzadí.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Taipei Representative Office, Taiwan
Zdroj: Webnoviny.sk – Globálna zdravotná bezpečnosť – výzva na začlenenie Taiwanu © SITA Všetky práva vyhradené.