Únia výtvarníkov žiada ministerstvo kultúry o kompenzácie na zmiernenie dôsledkov pandémie

Kultúra

20.4.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenská výtvarná únia (SVÚ) žiada od ministerstva kultúry, aby finančne pomohla výtvarníkom zmierniť negatívne dôsledky mimoriadnych opatrení zavedených v súvislosti s koronavírusom. Pre fyzické osoby navrhuje kompenzáciu do 1 100 eur.

V prípade občianskych združení konkrétnu sumu neuvádza, lebo ako vysvetľuje, nie je možné stanoviť adekvátny limit vzhľadom na rozdielne podmienky, výkonnosť či veľkosť združení.

Nárokovateľná kompenzácia

Podľa predsedu SVÚ Pavla Kráľa by mali výtvarníci dostať finančnú kompenzáciu za obdobie, kedy trvali mimoriadne opatrenia súvisiace s koronavírusom.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Kompenzácia by mala byť nárokovateľná na základe daňového priznania alebo čestného prehlásenia, doplneného údajom o celkovej sume prijatých dotácií z verejných zdrojov v danom období.

Zástupcovia výtvarníkov tiež navrhujú, aby si mohli nasledujúce mesiace zaradiť nákup umeleckých diel medzi položky znižujúce daňový základ.

Odstránenie diskriminácie

Cieľom návrhu podľa SVÚ je odstrániť diskrimináciu výtvarného umenia, ktoré je vylúčené zo štandardných obchodných vzťahov a zvýšiť šancu umelcov zarobiť si na živobytie tvorivou prácou.

SVÚ zároveň navrhla opatrenia na nasledujúce jeden až dva roky. Žiada prijatie sponzorského zákona.

„Vypracovanie zákona bolo medzi úlohami vládou schválenej Stratégie rozvoja kultúry už v roku 2014. Opakovane sme upozorňovali na negatívny dopad na kultúru i na to, že uznanie sponzorského výdavku na zníženie daňového základu je pre štát päťkrát lacnejšie, ako priama podpora. Zákon však dodnes chýba, čo sa prejavuje v chýbajúcich investíciách súkromného sektora v oblasti kultúry,“ poukázal Kráľ.

Odklon od živej kultúry

V dôsledku negatívnych dopadov koronavírusu na kultúru môže podľa výtvarnej únie nastať masívny odklon od živej kultúry k online formám. Podľa nej je preto potrebné prehodnotiť celkovú podporu kultúry z kvalitatívneho hľadiska.

Konkrétne zefektívniť, zjednodušiť a odbúrať byrokraciu a doriešiť chýbajúce zákony. Umeniu by tiež poľa SVÚ pomohlo zvýšenie výdavkov na kultúru na jedno percento DPH tak, ako sa k tomu vláda zaviazala už v roku 2014.

Dôležité je podľa nej tiež prehodnotiť celkový prístup ku kultúre v rámci školského východno-vzdelávacieho systému, ako aj v rámci práce s verejnosťou s využitím médií.

Slovenská výtvarná únia je ochranno-stavovská organizácia zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov. Vznikla v roku 1991.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu
Zdroj: Webnoviny.sk – Únia výtvarníkov žiada ministerstvo kultúry o kompenzácie na zmiernenie dôsledkov pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.