Počas koronakrízy sa niektorým nezamestnaným predĺži obdobie poberania dávok, spadáte do tejto skupiny?

Ekonomika Poisťovníctvo

6.4.2020 (Webnoviny.sk) – Od soboty sa niektorým nezamestnaným predĺžilo polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti o ďalší mesiac. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, účinnej od 4. apríla tohto roka, ktorou sa dopĺňa aj zákon o sociálnom poistení.

„Predĺženie podporného obdobia sa vzťahuje na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie, to znamená od 12. marca 2020, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,“ informoval v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Sociálna poisťovňa týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky, nemusia teda o to žiadať.

Nezamestnaným predĺžia podporu

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla tohto roka. „Ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napríklad 16. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020,“ tvrdí Višváder.

V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia.

„Rozhodnutie o predĺžení podporného obdobia začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov Sociálnej poisťovne,“ upozornil hovorca poisťovne.

Nárok zaniká vyradením poistenca z evidencie

Dávku v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie Sociálna poisťovňa vyplatí najskôr v máji tohto roka.

„Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,“ uviedol Višváder.

Ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti podľa Višvádera zanikne.

Nezamestnaní, ktorí si v čase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájsť prácu počas šiestich mesiacov, budú dostávať dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

Dávky v nezamestnanosti rapídne stúpnu

Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú minulý týždeň vo štvrtok schválil parlament a ktorou sa mení aj zákon o sociálnom poistení. Toto ustanovenie sa uplatní aj na ľudí, ktorým polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona.

V tomto roku by výdavky na dávky v nezamestnanosti mali po tomto kroku stúpnuť o 14,6 milióna eur, pričom obdobie poberania nezamestnaneckej dávky by sa malo predĺžiť približne 28-tisíc nezamestnaným.

Vláda zároveň bude môcť svojim nariadením počas krízovej situácie a ešte dva mesiace po jej skončení dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty tejto dávky, dĺžku podporného obdobia, ako aj samotnú výšku dávky v nezamestnanosti.

Viac k témam: dávka v nezamestnanosti, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, Zákonník práce
Zdroj: Webnoviny.sk – Počas koronakrízy sa niektorým nezamestnaným predĺži obdobie poberania dávok, spadáte do tejto skupiny? © SITA Všetky práva vyhradené.