Matovičova vláda schválila odklad splátok úverov, celý proces by mal byť jednoduchý

Ekonomika

6.4.2020 (Webnoviny.sk) – Bankoví klienti si budú môcť odložiť splátky úverov, ak o to požiadajú. Vláda totiž v pondelok schválila návrh novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

O odklad splátok úverov budú môcť maximálne na deväť mesiacov požiadať bežní ľudia, ale aj SZČO, či malé a stredné firmy. Celý proces by mal byť jednoduchý, a to prostredníctvom elektronického formulára.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Klienti by za odklad splátok nemali získať negatívny záznam v úverovom registri, ako tomu bolo za pôvodných podmienok.

Ďalším opatrením je zvýšenie bezkontaktných platieb bez použitia PIN kódu z 20 na 50 eur. Ministri schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie k návrhu, už v utorok by sa tak mal dostať aj na rokovanie parlamentu.

Klienti sa nemusia ponáhľať

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok. Môže tak však urobiť kedykoľvek počas trvania epidémie, nemusí to byť hneď po prijatí zákona.

Podmienkou je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov.

Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.

Banka musí umožniť odklad

Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, je banka povinná umožniť odklad splátok a informovať o tom dlžníka. V opačnom prípade vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Žiadosť je možné podať písomne alebo elektronicky. Jej vzor je definovaný v zákone a banky ho budú mať zverejnený na svojich web stránkach.

Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, či na kreditnú kartu.

Banky musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu.

Nejde o odpustenie dlhu

Zároveň mu poskytne informácie o tom, že dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok a o tom, čo nastane po uplynutí odkladu splátok.

Veriteľ, teda banka zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.

Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.

Viacerí finanční odborníci považujú odklad splátok za krajné riešenie, keďže týmto krokom splácanie úveru odsúvame na neskôr. Nejde teda o odpustenie dlhu.

Existujú aj iné možnosti

Klienti majú pri neschopnosti splácania úveru okrem odkladu splátok na výber aj iné možnosti. Jednou z nich je napríklad predĺženie lehoty splatnosti úveru.

To znamená, že si klient predĺži celkové splatenie úveru o také časové obdobie, aby sa mu mesačná splátka znížila na sumu, ktorú bude schopný splácať. No klient zároveň ale aj viac preplatí.

Ďalšou možnosťou riešenia problému je refinancovanie. Podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej najčastejším dôvodom refinancovania hypotéky je úspora mesačnej splátky a to, že klient ušetrí aj na celkovom preplatení úveru.

Cieľom refinancovania je teda nahradiť úver lacnejším. Avšak vždy podľa analytikov platí, že ak splácate hypotéku či spotrebný úver, je potrebné komunikovať s bankou.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, úvery
Zdroj: Webnoviny.sk – Matovičova vláda schválila odklad splátok úverov, celý proces by mal byť jednoduchý © SITA Všetky práva vyhradené.