Konkurencieschopnosť podnikateľov sa má zvýšiť, vláda chce štíhly a efektívny štát

Ekonomika

19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Základným cieľom hospodárskej politiky Slovenska v nadchádzajúcich štyroch rokoch bude zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a firiem. Uvádza sa to v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024, ktorý v nedeľu schválila vláda. Od pondelka bude o dokumente rokovať parlament.

Hlavným predpokladom pre úspešné hospodárstvo a zároveň podmienkou konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky je priaznivé podnikateľské prostredie s vyššou ekonomickou slobodou, štíhlym a efektívnym štátom. Takéto prostredie následne motivuje k realizácii konkurencieschopných podnikateľských činností prostredníctvom pravidiel platných pre všetkých,“ píše sa v materiáli.

Priaznivé podmienky pre podnikanie

Vláda plánuje opätovne naštartovať proces konvergencie. Slovensko podľa nej dlhé roky pokračovalo v postupnom dobiehaní ekonomickej úrovne pôvodných členov Európskej únie, avšak tento proces sa v posledných rokoch zastavil.

Pokračovanie v konvergenčnom procese slovenskej ekonomiky potrebuje nový impulz. Slovenská ekonomika sa dostáva do kľúčovej fázy, v ktorej je nevyhnutné naštartovať rast založený na zvyšovaní produktivity výrobných faktorov a do tohto procesu okrem iných zapojíme existujúce piliere našej ekonomiky ako je automobilový sektor a jej najbližší dodávateľský reťazec,“ avizuje.

Štát chce podľa schváleného programového vyhlásenia vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému. „Vláda si uvedomuje, že systémový prístup k zlepšovaniu podmienok pre podnikanie dlhodobo absentoval. Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze,“ konštatuje sa v dokumente.

Vláda príjme Lex Korona

Ešte v tomto roku chce pritom vláda odbúrať časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom a nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie.

V skrátenom legislatívnom konaní vláda príjme Lex Korona, opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda SR sa neuspokojí s jednorazovým znížením administratívnej záťaže, ale aj následne bude pravidelne a systematicky predkladať návrhy opatrení v tejto oblasti,“ odkazuje podnikateľom.

Zároveň chce zvýšiť predvídateľnosť legislatívneho rámca pre podnikanie. Plánuje zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu princípu účinnosti zmien najdôležitejších zákonov, ktoré majú vplyv na podnikanie, raz do roka, a to k 1. januáru. „S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda zavedie princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou od 1. 1. 2022 princíp „1 in – 2 out“. Každá novo zavádzaná regulácia v oblasti hospodárskej politiky bude mať vyčíslený finančný vplyv nárastu administratívnej záťaže na podniky aj na občanov a zároveň navrhnutý ekvivalentný pokles (1 in 1 out), respektíve dvojnásobný pokles (1 in 2 out) administratívnej záťaže,“ píše sa v materiáli.

Jednotný daňovo-odvodový paušál

Vláda si dala taktiež za cieľ zlepšiť postavenie SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia. Chce zjednodušiť štart podnikania najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky, vytvoriť priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikanie mladých či podnikanie žien alebo seniorov, ale aj zaviesť univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností a umožniť zamestnancom vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.

Štát taktiež plánuje komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania a audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. „Po dôsledkom audite ich zjednodušíme a znížime ich počet,“ sľubuje. V dokumente hovorí aj o revízii trhového dohľadu, sprehľadnení a skvalitnení legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa ako i vytvorení systematického rámcu pre výkon kontrol podnikateľských činností. „Vláda SR odstráni duplicity kontrol, zníži ich frekvenciu na nevyhnutný počet. Zavedie systém druhej šance, možnosť nápravy bez sankcie, pri porušení povinností podnikateľom v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tak, aby dostal najmä pri administratívnych porušeniach možnosť na nápravu,“ uvádza sa v programovom vyhlásení.

Viac k témam: hospodárstvo, Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí), podnikatelia, programové vyhlásenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Konkurencieschopnosť podnikateľov sa má zvýšiť, vláda chce štíhly a efektívny štát © SITA Všetky práva vyhradené.