Financovanie cirkví na Slovensku sa zmení, môže za to revízia 70 rokov starého zákona

Ekonomika

31.12.2019 (Webnoviny.sk) – Od nového roka budú cirkvi financované inak ako doteraz. Od 1. januára totiž začne účinkovať zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Revíziu zastaraného zákona, ktorý platil 70 rokov, vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR a v polovici októbra ho schválila Národná rada SR.

Nevyhovoval potrebám

Ako pre agentúru SITA uviedlo ministerstvo kultúry, „v ponovembrovom období bol síce zákon viackrát novelizovaný, ale napriek tomu obsahuje záväzky štátu, ktoré si cirkvi síce neuplatňujú, ale mohli by podstatne zvyšovať výdavky štátu“.

Doteraz platný zákon z roku 1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nevyhovoval aktuálnym potrebám. Nový zákon, ktorý ho nahradí, vznikal dva roky a je výsledkom diskusie expertov ministerstva kultúry a zástupcov cirkví. Vzťahuje sa iba na registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých je v súčasnosti na Slovensku osemnásť.

Podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej odborná diskusia ukázala, že „optimálnym riešením je ponechanie systému priamej podpory cirkví zo štátneho rozpočtu, avšak v aktualizovanej podobe založenej na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity a nezávislosti cirkví pri rešpektovaní ekonomických možností štátu“.

Podľa nových pravidiel sa od 1. januára zvýši doterajšia výška dotácie podľa valorizácie platov vo verejnej správe a miery inflácie v pomere 80:20. Tento pomer zohľadňuje použitie doteraz poskytovaného príspevku na prevádzkové výdavky (cca 20 percent) a mzdové výdavky (cca 80 percent).

Zvýšenie dotácie sa jednotlivým cirkvám rozdelí podľa počtu ich veriacich zisteného pri sčítaní obyvateľov. Zákon súčasne štátu ponecháva právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkami. Na druhej strane cirkvi musia každoročne predložiť správu o hospodárení s poskytnutým príspevkom štátu, ktorú ministerstvo kultúry zverejní na svojich webstránkach.

Príspevok štátu na cirkvi a náboženské spoločnosti v roku 2020 bude 51 697 671 eur, v druhom roku platnosti zákona to má byť 54 106 782 eur, 56 411 731 eur v roku 2022 a 58 938 977 eur v roku 2023. V štátnom rozpočte je pritom na každý z rokov 2020 až 2023 zaistených 49 536 036 eur.

Príspevok podľa počtu veriacich

Rozpočtovo nekryté prostriedky sa budú riešiť pri príprave rozpočtu na daný rok. Príspevok sa má jednotlivým cirkvám rozdeľovať podľa toho, koľko dostali tento rok.

„Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich podľa posledného sčítania obyvateľov,“ objasnilo počas prípravy zákona ministerstvo.

Dodalo, že sa ruší doterajšia pravidlo, podľa ktorého sa výška mzdy duchovného z prostriedkov štátneho rozpočtu odvíjala od mzdovej tabuľky určenej nariadením vlády. Výšku mzdy duchovných si určia cirkvi podľa Zákonníka práce.

Cirkvi môžu použiť príspevok štátu na výdavky súvisiace s bohoslužbami, výchovnou, sociálnou a kultúrnou činnosťou, vrátane miezd a prevádzkových nákladov. Jednou z hlavných zmien tak je, že štát už nebude prispievať na platy duchovných podľa doterajších tabuliek.

Po novom registrovaným cirkvám poskytne celkový balík peňazí podľa počtu veriacich. Väčší dôraz sa bude klásť na samostatné a nezávislé hospodárenie cirkví.

„Podpora štátu bude zároveň vnímaná iba ako jeden zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví v Slovenskej republike,“ doplnilo k téme ministerstvo kultúry. Pritom princíp priamej podpory cirkví štátom siaha na Slovensku do 18. storočia.

Viac k témam: cirkev, financovanie cirkví
Zdroj: Webnoviny.sk – Financovanie cirkví na Slovensku sa zmení, môže za to revízia 70 rokov starého zákona © SITA Všetky práva vyhradené.