Exekúcie sa opatreniami Matovičovej vlády neprerušujú, upozorňuje komora exekútorov

Ekonomika

27.3.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla.

Prerušili len plynutie lehôt

„V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo dezinformácií, že medzi opatreniami prijatými Národnou radou Slovenskej republiky je aj prerušenie exekúcií. Nie je to pravda, exekúcie sa neprerušujú,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Parlament schválil 25. marca zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v justícii. Nezastavuje však exekúcie. Od jeho účinnosti sa iba preruší plynutie niektorých lehôt v exekučnom procese do 30. apríla.

Ide o lehoty na podanie námietok proti exekúcii začatej pred 31. marcom 2017, na podanie návrhu na zastavenie exekúcie začatej po 1. apríli 2017, na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie.

Dočasne pozastavili dražby

„Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája,“ uviedol Miroslav Paller.

Viac o téme: Koronavírus

Zároveň je podľa nového zákona exekútor povinný do 30. apríla upustiť od vykonania akejkoľvek dražby majetku, teda nehnuteľností, hnuteľných vecí či obchodných podielov. Exekútori zároveň do 30. apríla nesmú vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ani vykonať žiadne úkony smerujúce k dražbe nehnuteľnosti.

Slovenská komora exekútorov ešte pred schválením zákona odporučila súdnym exekútorom pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností. Ďalej im odporučila nevykonávať v súčasnosti súpisy a zaistenia hnuteľných vecí a nedoručovať písomnosti osobne.

Prijaté opatrenia okrem spomenutého prerušenia lehôt, pozastavenia dražieb a predajov nehnuteľností do 30. apríla teda nijako nemenia zákonné práva a povinnosti dlžníkov ani veriteľov. Pri plnení si finančných povinností odporúča komora dlžníkom využiť bezhotovostný platobný styk.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, exekúcie
Zdroj: Webnoviny.sk – Exekúcie sa opatreniami Matovičovej vlády neprerušujú, upozorňuje komora exekútorov © SITA Všetky práva vyhradené.