Svetový deň diabetu 2019: Chráňte svoju rodinu!

Slovensko Správy

13.11.2019 (Webnoviny.sk) – Podľa Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) sa odhaduje, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Predpokladá sa, že do roku 2045 vzrastie tento počet na 629 miliónov.

November je už každoročne mesiacom, kedy Medzinárodná federácia diabetu (IDF) a jej partneri upriamujú pozornosť verejnosti na hroziace nebezpečenstvo diabetu, ktorý predstavuje vážny problém pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prudký nárast prípadov diabetu bol zaznamenaný vo všetkých častiach sveta. Odhaduje sa, že diabetom trpí až 450 miliónov ľudí a toto ochorenie je zodpovedné za 12 % celosvetových výdavkov na zdravotnú starostlivosť.

Heslom tohtoročnej kampane Svetového dňa diabetu je „Diabetes: chráňte svoju rodinu“. Na základe výskumu, ktorý uskutočnila IDF, sa preukázalo, že mnohí rodičia mali ťažkosti odhaliť varovné príznaky diabetu u svojich detí. Hoci vo väčšine prípadov trpel člen rodiny diabetom, až v znepokojivých štyroch z piatich prípadov mali rodičia ťažkosti odhaliť varovné príznaky. Jeden z troch ich neodhalil vôbec. Tieto zistenia zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť osvetu a zvýšiť povedomie o diabete a pomôcť tak ľuďom včas odhaliť varovné príznaky ochorenia. Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o dôsledkoch a dopadoch diabetu na rodinu a o úlohy rodiny pri riadení diabetu, poskytovaní starostlivosti, prevencii a osvete o ochorení. Nedostatok informácií o diabete neznamená, že odhalenie varovných príznakov je len problémom rodičov, ale ovplyvňuje celú spoločnosť.

Neliečený alebo neriadený diabetes môže viesť ku rôznym závažným komplikáciám ako sú slepota, amputácia končatín, zlyhanie obličiek, srdcový infarkt a mozgová mŕtvica. V roku 2017 si diabetes vyžiadal až štyri milióny životov.

„14. novembra si už po 28-krát pripomíname Svetový deň diabetu. Spoločnosť Sanofi je hrdým partnerom Medzinárodnej diabetologickej federácie, čo je pre nás jedinečnou príležitosťou ako posilniť svoje odhodlanie čeliť tomuto ochoreniu a zvýšiť povedomie o globálnej epidémii cukrovky.“, uviedla Beáta Kujanová, komunikačný manažér Sanofi.

Cukrovka (diabetes) je chronické ochorenie, ku ktorému dochádza, keď pankreas už nedokáže produkovať inzulín alebo keď telo nedokáže dobre spracovávať inzulín, ktorý produkuje.

Inzulín je hormón, ktorý tvorí pankreas, a ktorý pôsobí ako kľúč umožňujúci glukóze z jedla, ktoré zjeme, prejsť z krvného obehu do buniek v tele a tam vytvoriť energiu. Všetky uhľohydrátové jedlá sa rozkladajú na glukózu v krvi. Inzulín pomáha glukóze dostať sa do buniek. Neschopnosť tela produkovať inzulín alebo efektívne ho využívať vedie k zvýšeným hladinám glukózy v krvi (známe ako hyperglykémia). Pri dlhodobom pôsobení sa vysoké hladiny glukózy spájajú s poškodením tela a zlyhaním rôznych orgánov a tkanív.

Existujú tri hlavné typy cukrovky – typ 1, typ 2 a gestačná.

Cukrovka 1. typu sa nazýva cukrovka nastupujúca v nízkom veku. Zvyčajne je spôsobená autoimunitnou reakciou, keď ochranný systém tela napáda bunky, ktoré produkujú inzulín. Dôvody, prečo k tomu dochádza, nie sú celkom pochopené. Ľudia s cukrovkou 1. typu produkujú veľmi málo alebo dokonca žiadny inzulín. Ochorenie sa môže týkať ľudí akéhokoľvek veku, ale zvyčajne sa rozvinie u detí alebo mladých dospelých. Ľudia s touto formou cukrovky potrebujú každý deň injekcie inzulínu, aby si dokázali kontrolovať hladiny glukózy v krvi. Ak ľudia s cukrovkou 1. typu nemajú prístup k inzulínu, zomierajú.

Cukrovka 2. typu sa zvykne nazývať cukrovka bez závislosti na inzulíne alebo cukrovka s nástupom v dospelom veku. Predstavuje 90 % všetkých prípadov cukrovky. Charakterizuje ju odolnosť voči inzulínu a relatívny deficit inzulínu, pričom v čase diagnostikovania cukrovky môže byť prítomný jeden z týchto javov alebo obidva. K diagnostikovaniu cukrovky 2. typu môže dôjsť v akomkoľvek veku. Cukrovka 2. typu môže zostať nezistená aj niekoľko rokov a k diagnostikovaniu často dochádza pri výskyte komplikácií alebo pri vykonaní rutinného testu na glukózu v krvi alebo moči. Často, ale nie vždy, sa spája s nadváhou alebo obezitou, ktorá sama o sebe dokáže spôsobiť odolnosť na inzulín a viesť k vysokým hladinám glukózy v krvi. Ľudia s cukrovkou 2. typu často dokážu ovládať svoj stav pomocou cvičenia a diéty. Ale postupom času väčšina ľudí potrebuje perorálne lieky alebo inzulín.

Gestačná cukrovka (GDM) je forma cukrovky, pri ktorej je vysoká hladina glukózy v krvi počas tehotenstva. Dochádza k nej približne v jednom z 25 tehotenstiev a spája sa s komplikáciami pre matku aj dieťa. GDM po tehotenstve zvyčajne vymizne, ale u žien s GDM a ich detí je zvýšené riziko rozvinutia cukrovky 2. typu v ich neskoršom živote. U približne polovici žien, ktoré mali GDM, sa rozvinie cukrovka 2. typu do piatich až desiatich rokov po pôrode.

VČASNÉ ODHALENIE DIABETU:

1 z 2 ľudí trpiacich diabetom nie je diagnostikovaný. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčovými faktormi pri predchádzaní alebo oddialení život ohrozujúcich komplikácií.
Ak sa diabetes typu 1 nediagnostikuje včas, môže spôsobiť závažné postihnutie alebo smrť.

PREVENCIA DIABETU TYPU 2:

V mnohých prípadoch je možné výskytu diabetu typu 2 zabrániť vďaka zdravému životnému štýlu.
Ak sa rodina stravuje zdravo a spoločne športuje, je to prospešné pre všetkých jej členov a takéto správanie pomáha predchádzať výskytu diabetu typu 2 v rodine.
Ak sa u vás v rodine diabetes vyskytuje, informujte sa o jeho rizikách, varovných príznakoch, ktoré si treba všímať, a o tom, čo môžete urobiť, aby ste predišli výskytu diabetu typu 2 a komplikáciám v dôsledku ochorenia.
Rodina si musí na svoj život vytvoriť prostredie, ktoré podporuje zdravý životný štýl a pomáha predchádzať výskytu diabetu typu 2.

FAKTY A ČÍSLA O DIABETE

425 miliónov dospelých trpí diabetom (20 – 79 roční). Do roku 2045 tento počet vzrastie na 629 miliónov.
1 z 2 ľudí trpiacich diabetom (212 miliónov) nemá ochorenie diagnostikované.
79%  ľudí trpiacich diabetom žijú v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami.
Viac ako 1 milión detí a dospievajúcich trpí diabetom typu 1.
1 zo 7 pôrodov je ovplyvnený vysokou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémiou) počas tehotenstva.
Dve tretiny ľudí trpiacich diabetom sú v produktívnom veku (327 miliónov).
V roku 2017 prišli o život v dôsledku diabetu 4 milióny ľudí. Diabetes si v roku 2017 vyžiadal výdavky na zdravotnú starostlivosť minimálne vo výške 727 miliárd dolárov. Táto suma je vyššia ako rozpočet na obranu USA a Číny spolu!

Zdroj:
https://worlddiabetesday.org/

Kód materiálu: SACS.SA.19.11.0655
Vydané: 13.11.2019
Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. – Einsteinova 24 – 851 01 – Bratislava – www.sanofi.sk

Inzercia

Viac k témam: cukrovka, diabetes, PR, Svetový deň diabetu, Svetový deň diabetu 2019
Zdroj: Webnoviny.sk – Svetový deň diabetu 2019: Chráňte svoju rodinu! © SITA Všetky práva vyhradené.