SIH antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom

Slovensko Správy

30.3.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré majú dopad na hospodárenie firiem.

SIH zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. Jeho cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR, sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.

SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov. Prejavenie záujmu a dokladanie splnenia kritérií finančnými inštitúciami sa očakáva v priebehu apríla.

Všetky relevantné informácie a dokumenty k tejto výzve sa nachádzajú na www.sih.sk (Výzva pre finančné inštitúcie na Vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja SIH antikorona záruka, Dohoda o záručnom nástroji SIH antikorona záruka).

O Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych Štrukturálnych a Investičných Fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou a nie grantovým spôsobom.

Informačný servis

Viac k témam: Koronavírus, PR, SIH, SIH antikorona záruka, Slovak Investment Holding
Zdroj: Webnoviny.sk – SIH antikorona záruka pomôže malým a stredným podnikom © SITA Všetky práva vyhradené.