Šéf slovenských audítorov M. Mozolák: “Pomoc podnikateľom musí byť adresná a transparentná. Pomôcť by mohol “KORONA REGISTER”.

Slovensko Správy

30.3.2020 (Webnoviny.sk) – Audítorská profesia sa podobá novinárskej. Audítori sú tiež akýmisi „strážnymi psami”, čo sa týka udržania férového prostredia v ekonomike. V období nastupujúcej hlbokej krízy hospodárstva ponúkajú štátu svoju pomocnú ruku. Viac v rozhovore s prezidentom Slovenskej komory audítorov (ďalej SKAU) Ing. Milanom Mozolákom.

Tvrdíte, že ekonomické dopady koronavírusu je potrebné mapovať doslova na úrovni jednotlivých podnikateľských subjektov. Ako je to možné v súčasnej situácii, keď väčšina firiem, ale aj úradov „stojí” a štát ide len na nevyhnutné minimum?

Oslovili sme našich členov, aby sme spoločne zmapovali aktuálne prostredie a vypracovali návrhy ako pomôcť. Určite sa s našimi poznatkami a návrhmi podelíme, takto chceme podať pomocnú ruku vláde ale aj ostatným autoritám.

My audítori sme už pred vyhlásením mimoriadnej situácie (pred 13.marcom 2020) mali prehľad o kondícii a správaní firiem, v ktorých pôsobíme.

Čo by sa z vášho pohľadu malo nasledujúce dni, prípadne týždne robiť?

Prvý krok je zmapovať a vyčísliť škody, doslova na úrovni jednotlivých subjektov. Nielen podnikateľských, ale napríklad aj miest a obcí. Najjednoduchšia cesta ako to dosiahnuť, je cesta zdola. Sme v digitálnej online dobe, preto elektronický formulár, cez ktorý by sa zisťovala nielen aktuálna situácia, ale celková ekonomická kondícia každého, kto bol zasiahnutý, by vytvoril takpovediac zdola ekonomický register pomoci, ako som ho pracovne nazval KORONA REGISTER. Obsahoval by kompletné údaje o vplyve súčasnej situácie na podnikateľské, ale aj celkové ekonomické prostredie na Slovensku.

Následne je možné vyčísliť dopady a aj adresne nasmerovať podporu. Umožní to vláde rozhodnúť sa, čo všetko a v akom rozsahu vie sanovať.

Vláda premiéra Matoviča uvažuje o injekcii pre hospodárstvo v rozsahu približne 4 miliárd eur. Z historickej skúsenosti vieme, že kontrolné mechanizmy štátu veľakrát zlyhali a finančná pomoc sa nedostala k tým, čo ju potrebovali ale k špekulantom…

Túto oblasť bude nevyhnutné dôsledne kontrolovať. My audítori z vlastných skúseností vieme, čo všetko  môže byť zneužité a bohužiaľ aj bude zneužité. Kontrola a vykazovanie sanácie ktorá sa dotkne všetkých firiem cez jednotný systém evidencie by práve preto mohlo byť zaujímavá pre ústredné orgány.

Podľa môjho názoru, opatrenia a pohľad len „zhora” nebudú stačiť, potrebná bude rýchla spätná väzba, či sú prijaté zmeny zákonov a opatrenia účinné, či trafili koho mali a v rozsahu, ktorý sa uvažoval. Tu je práve priestor pre spätnú väzbu aj od nás audítorov.

Dôležitý princíp pri takomto masívnom rozsahu pomoci je transparentnosť. Určite by nemala sanovať ušlé zisky, ale len vzniknuté škody. Ako motivácia by určite mnohým pomohlo aj pravidlo kto si pomôže sám, bez pomoci štátu, bude zvýhodnený oproti tým, ktorí dostanú konkrétnu finančnú dotáciu. Tu mi napadá paralela slovám: „Pomôž si sám, aj pán Boh Ti pomôže“ s miernou modifikáciou „Pomôž si sám, aj štát Ti pomôže“.

Vráťme sa ešte k myšlienke vytvorenia ekonomického registra pomoci – KORONAREGISTRU. Upresnite ako by mal fungovať.

Register by mohol fungovať dlhodobo, kým neodznejú všetky negatívne vplyvy súčasnej situácie okolo koronavírusu.

V prvej etape by jednoduchým vyplnením formulára každý zadal svoje údaje, identifikoval by sa podľa oblasti pôsobnosti (podnikania), vedel by zadať identifikáciu škôd a negatívnych dopadov v štrukturovanej podobe, samozrejme korektne vyčíslenú.

Skrátka online nebyrokratickým spôsobom by všetky údaje prišli na jedno miesto ako zdroj informácií. Samozrejme nie u každého pôjde o jednorazový dopad, preto by každý mohol zadávať údaje aj opakovane, napr. mesačne, za kvartál a pod.

Následne je možné takéto dáta vyhodnotiť. A údaje by napr. bolo možné označiť už pri prvom spracovaní, či ich už pokrylo vládne opatrenie alebo zákon a pod.

Z celkových údajov by sa dalo presne vyčísliť koľko, kde a komu treba pomôcť. A koľko a v akom pomere sme schopní pomôcť. KORONAREGISTER by poskytol veľmi rýchlu spätnú väzbu.

V ďalšej etape rozdeľovania konkrétnej pomoci  by už nastúpili aj kontrolné mechanizmy – dôveruj, ale preveruj.  Najprv overiť údaje a následne prideliť pomoc. Tu je priestor aj pre novinárov. Takýto register by mohol byť verejne prístupný, a preto by bola možná aj verejná kontrola.

Profesionáli v oblasti auditu, daní a účtovníctva boli aj za „mierových čias” konfrontovaní častými zmenami legislatívy. K tomu čoskoro príbudnú ďalšie zmeny zákonov zameraných na zmierňovanie dopadov epidémie. Myslí na to KORONAREGISTER?

Domnievam sa, že práve KORONAREGISTER by mohol byť platformou na získavanie overených a pravidelne aktualizovaných informácií pre žiadateľov o kompenzácie.

Potencionálny žiadateľ by zadaním údajov kto je a v akej oblasti podniká, dostal on-line odpoveď, ktoré opatrenia sa ho týkajú a o aký typ pomoci môže požiadať.

Informačný servis

Viac k témam: audit, KORONA REGISTER, Koronavírus, PR, SKAU, Slovenská komora audítorov
Zdroj: Webnoviny.sk – Šéf slovenských audítorov M. Mozolák: “Pomoc podnikateľom musí byť adresná a transparentná. Pomôcť by mohol “KORONA REGISTER”. © SITA Všetky práva vyhradené.