Prezidentka Čaputová sa prihovorila Slovensku, rok 2020 bude podľa nej rokom príležitostí

Slovensko Správy

Fotogaléria: Zuzana Čaputová

1.1.2020 (Webnoviny.sk) – Slovensko má za sebou dôležitý rok odhaľovania reality, ktorá chvíľami vyrážala dych. V novoročnom prejave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Za najväčší dlh Novembra ‘89 považuje zabezpečenie poriadku a férovosti v reálnom živote. Napriek tomu vyzvala Slovákov, aby neprestali dôverovať inštitúciám. Rok 2020 bude podľa prezidentky rokom príležitostí, najmä v kontexte nadchádzajúcich parlamentných volieb.

„Z rôznych zverejňovaných zvukových aj obrazových záznamov sme sa dozvedeli, že mnohí z tých, ktorí mali slúžiť spravodlivosti a verejnému záujmu, stáli na opačnej strane. Pre nikoho nie je príjemné vidieť, ako podozrivý z najťažších zločinov uráža, ponižuje a korumpuje bývalého generálneho prokurátora, ktorý mu slúži,“ povedala vo svojom prejave prezidentka.

Narážala pritom na zverejnenú komunikáciu z aplikácie Threema Mariana K., ktorý je obžalovaný v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Vymožiteľnosť práva, právna istota, rovnosť pred zákonom – namiesto korupcie, formalizmu a zneužívania spravodlivosti. Toto by mali byť jedny z najdôležitejších cieľov v najbližších rokoch,“ zdôraznila Čaputová.

Silnie hrubosť

V úvode svojho prejavu tiež povedala, že so smútkom a rozčarovaním sleduje, ako naberá na sile hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo verejnej debate.

„Ako si pomaly zvykáme na to, že osobný konflikt je legitímnou pracovnou metódou. Akoby jedinou cestou na presadenie svojich myšlienok bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor,“ povedala. Podľa Čaputovej sa slovom často narába účelovo a bez zodpovednosti. Myslí si, že spoločnosť je už unavená z konfliktov. Prezidentka považuje za dôležité tieto rozpory prekonávať.

„My všetci spolu teraz tvoríme Slovensko. A každý, kto má skutočný záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto dôležitom zámere spolupodieľať,“ vysvetlila.

Hlava štátu vo svojom prejave tiež upozornila na násilie páchané na ženách, menšinách, ale aj na ľuďoch žijúcich v podmienkach, ktoré nevyzerajú ako v 21. storočí.

Nestrácať dôveru

Ako povedala, počas výkonu svojej funkcie sa stretla s ľuďmi, ktorí od malička žijú s pocitmi menejcennosti len pre príslušnosť k národnostnej menšine či farbe pokožky. Tiež s ľuďmi, pre ktorých je tečúca voda a istota bývania nedosiahnuteľným snom.

„A s mnohými ďalšími, ktorí sú vylučovaní nie pre svoje skutky, ale pre atribúty, ktoré nevedia ovplyvniť, lebo im ich nadelil život sám,“ dodala. Čaputová ocenila statočnosť týchto ľudí. Povedala, že ich začlenenie do spoločnosti nebude Slovákov nič stáť, práve naopak, budú z neho profitovať.

Napriek svojej kritike prezidentka vyzvala Slovákov, aby neprestali dôverovať inštitúciám. „Napriek ťaživým zisteniam o zlyhaní jednotlivcov, nestraťme dôveru v políciu, prokuratúru, súdy, v naše nemocnice, hasičov, úradníkov. Mnohí z nich odviedli v minulom roku kus dobrej práce, viacerí sa zachovali statočne, iní až hrdinsky, keď napríklad zachraňovali ľudské životy,“ povedala.

Podľa prezidentky by občania nemali strácať dôveru ani voči politikom. Všetci podľa nej nie sú nehodní a Slováci by sa nemali dať „otráviť rečami klamstiev a nenávisti“.

Viacero výziev

Jednou z najdôležitejších udalostí roka budú podľa prezidentky parlamentné voľby. Vyzvala občanov, aby išli voliť. Práve vo voľbách podľa nej dokážu Slováci zmeniť veci, ktoré krajinu dlhodobo trápia.

Čaputová pomenovala viacero cieľov, na ktoré je potrebné sa zamerať. Zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, vybudovanie systému dlhodobej starostlivosti pre seniorov, ochrana klímy, riešenie generačnej chudoby, nedostatok bývania pre mladých ľudí či ich odchádzanie do zahraničia.

„Všetky tieto a ďalšie výzvy nemožno vyriešiť za jeden rok a mnohé ani za jedno volebné obdobie. Všetky však potrebujú, aby sme v roku 2020 urobili konkrétne a reálne kroky k zmene,“ dodala.

Zuzana Čaputová sa stala prezidentkou 15. júna 2019. Od nástupu do funkcie vymenovala šiestich sudcov Ústavného súdu SR, podala sťažnosť, na základe ktorej ústavný súd pozastavil platnosť novely zákona, ktorou sa zakazovalo zverejňovanie prieskumov 50 dní pred voľbami a vyzvala na odchod dnes už bývalého podpredsedu parlamentu Martina Glváča či niekdajšiu štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú (obaja Smer-SD).

Novoročný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

Milé spoluobčianky, milí spoluobčania,

želám vám príjemné sviatočné popoludnie. Prihováram sa vám na počiatku nového roku s nádejou, ktorú zdieľame všetci a ktorá je mojím prianím pre vás. Nech ste zdraví a spokojní v kruhu svojich najbližších, nech máte radosť z maličkostí, ktoré utvárajú našu každodennosť. Prajem nám všetkým, aby sme využili príležitosti, ktoré nám nový rok ponúkne, aby sa nám spolu darilo budovať úspešné Slovensko, ktoré bude domovom pre nás všetkých. Slovensko, ktoré dnes oslavuje 27. výročie svojej štátnosti.

Najradšej by som bola, keby môj prvý novoročný príhovor v tejto funkcii bol tým, čo všetci tak potrebujeme: pohladením milými slovami. To by ale nebol pravdivý. Bude však dúfam posolstvom o nádeji, ktorú môže každý z nás naplniť. Medziľudské vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme na to, že osobný konflikt je legitímnou pracovnou metódou. Akoby jedinou cestou na presadenie svojich myšlienok bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často narába účelovo, bez zodpovednosti za následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

Myslime však na to, že aj po nich budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe budeme dnes, o čo menej sa od seba v dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie zvládneme, keď sa situácia po voľbách nebude vyvíjať celkom podľa našich predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme Slovensko. A každý, kto má skutočný záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata, sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto dôležitom zámere spolupodieľať. V uplynulom roku sa na Slovensku stalo aj veľa udalostí, ktoré potvrdili, že súcitní, veľkorysí a obetaví byť vieme. Zvlášť, keď nás všetkých zblíži nešťastie, ktoré pripraví našich spoluobčanov o život či majetok. Potenciál spolupatričnosti je na Slovensku oveľa väčší, ako si často myslíme a dokazuje, že Slovensko je krajinou dobrých ľudí. To je dôvod na hrdosť a vďaku.

Milí spoluobčania,

keď hovorím o solidarite a spolupatričnosti, nemám samozrejme na mysli solidaritu s tými, ktorí prekročili zákon a ktorým sa u nás, žiaľ, dlho darí bez vyvodenia zodpovednosti za ich skutky. Dodržiavanie pravidiel všetkými rovnako a povinnosť niesť zodpovednosť v prípade ich porušenia – alebo jednoducho povedané zabezpečenie poriadku a férovosti v reálnom živote – je naším najväčším dlhom po novembri 1989. Máme za sebou dôležitý rok odhaľovania reality, ktorá nám chvíľami vyrážala dych. Z rôznych zverejňovaných zvukových aj obrazových záznamov sme sa dozvedeli, že mnohí z tých, ktorí mali slúžiť spravodlivosti a verejnému záujmu, stáli na opačnej strane. Pre nikoho nie je príjemné vidieť, ako podozrivý z najťažších zločinov uráža, ponižuje a korumpuje bývalého generálneho prokurátora, ktorý mu slúži.

Problémy, ktorým čelíme, nie sú malé, ale verím, že vďaka poctivým a profesionálnym vyšetrovateľom a prokurátorom dnes už skutočne ide o očistný proces. Samozrejme, iba ak sa nezastaví, ale bude pokračovať ďalej. Biblická múdrosť hovorí, že keď pravdu spoznáme, tak nás oslobodí. Kiežby toto naše poznanie bolo základom budúceho roku, roku príležitostí. Vymožiteľnosť práva, právna istota, rovnosť pred zákonom – namiesto korupcie, formalizmu a zneužívania spravodlivosti. Toto by mali byť jedny z najdôležitejších cieľov v najbližších rokoch. Bude k tomu treba niekoľko reformných krokov, ktoré posilnia nezávislosť, ale najmä zodpovednosť polície, prokuratúry a súdov. Férové prostredie je totiž základom fungovania zdravého štátu.

Drahí spoluobčania,

minulý rok nám znovu ukázal, že pre mnohé skupiny ľudí na Slovensku dôstojný život ani zďaleka nie je realitou. Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí napriek každodennej tvrdej práci žijú v strachu z budúcnosti. So ženami, ktoré roky zažívali násilie a nevedeli sa dovolať pomoci. S ľuďmi, ktorí od malička žijú s pocitmi menejcennosti len kvôli príslušnosti k národnostnej menšine či farbe pokožky. S ľuďmi, pre ktorých je tečúca voda a istota bývania nedosiahnuteľným snom. S ľuďmi, ktorí sú objektom nenávisti pre ich inakosť, či túžbu žiť rodinným životom tak ako ostatní. A s mnohými ďalšími, ktorí sú vylučovaní nie pre svoje skutky, ale pre atribúty, ktoré nevedia ovplyvniť, lebo im ich nadelil život sám.

Chcem oceniť statočnosť, neúnavnosť a silu týchto ľudí postaviť sa osudu v situáciách, ktoré sú pre mnohých z nás nepredstaviteľné. Všetci máme na Slovensku svoje miesto, svoj domov, právo na kvalitné služby od štátu, právo sa začleniť a žiť dôstojne. Dať šancu prežiť dôstojný život iným nijako neznižuje šancu prežiť dôstojný život nám. Naopak, začlenením ľudí žijúcich na okraji či v núdzi vytvoríme sociálne aj ekonomicky prosperujúcejšie Slovensko, ktoré bude lepším domovom pre nás všetkých.

Okrem zabezpečenia spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti chcem spomenúť aj ďalšie výzvy, ktorým budeme v tomto roku a v budúcnosti čeliť. O necelé dva mesiace, v deň, keď bude volič opäť kráľom, sa rozhodne, kto a v akej miere bude zastupovať občanov v zákonodarnom zbore. Využime túto veľkú príležitosť a poďme, prosím, voliť. Urobme z roku 2020 rok šancí a využitých príležitostí. Dotiahnime zmeny v zdravotníctve tak, aby sme znížili počet odvrátiteľných úmrtí. Aby sme zabezpečili dostatok lekárov, zdravotných sestier a podmienky, ktorým budú pacienti dôverovať. Vybudujme pevný systém dlhodobej starostlivosti o seniorov, keďže sme najrýchlejšie starnúca krajina v Európskej únii a máme nedostatok zariadení a personálu na počet obyvateľov. Naplňme ambicióznymi krokmi naše záväzky v oblasti klímy. Sme zrejme posledná generácia, ktorá môže urobiť kroky na záchranu planéty, preto musíme konať. Postarajme sa o ochranu našich lesov, o čistotu ovzdušia a o ochranu druhov, ktoré svojou činnosťou ničíme.

Často počujeme, že sme malá krajina, a teda veľa toho nezmôžeme. Ale sila nápadov, inovácií, ktorými môžeme konkurovať svetu, nie je závislá od počtu obyvateľov. Určite je však závislá od rozumného investovania do vzdelania, vedy a výskumu. Zamerajme sa na riešenie generačnej chudoby a nedostatku bývania. Sme krajina s výrazne nižším počtom bytov na počet obyvateľov v porovnaní s krajinami Európskej únie, bytový fond je často zastaraný a nebude garantovať bezpečie. Myslime na generáciu mladých ľudí, ktorých potrebujeme na Slovensku udržať, lebo na nich bude Slovensko stáť už o pár rokov. Pamätajme na našu kultúru a naše kultúrne dedičstvo. Pomáhajú nám objať krásu, ale spodobujú aj konflikt dobra a zla, oživujú kolektívnu pamäť o pohnutých chvíľach našej minulosti, kladú otázky o mravnosti vo verejnom priestore a o zmysle života.Všetky tieto a ďalšie výzvy nemožno vyriešiť za jeden rok a mnohé ani za jedno volebné obdobie. Všetky však potrebujú, aby sme v roku 2020 urobili konkrétne a reálne kroky k zmene. Nedajme sa odradiť veľkosťou cieľov, pred ktorými stojíme. Sústreďme sa na cestu, na jednotlivé kroky, ktoré k nim vedú. Robme na ich dosiahnutí poctivo, každý na svojom poli pôsobnosti, lebo len za ten zodpovedáme.

Milí spoluobčania,

rozumiem vašim obavám z neistej budúcnosti, strachu o svojich blízkych, o ich bezpečnosť a zdravie. Chápem, že niekedy cítite hnev z neférovosti, ktorej ste vystavení. Tieto emócie nás však nemôžu paralyzovať. Budem sa snažiť podporovať vás k tomu, aby sme sa chopili príležitostí a dokončili premenu nášho Slovenska ako úspešného príbehu v strede Európy. Je na to potrebná ešte jedna vec – a to je dôvera. Nielen dôvera v ciele, ktoré si stanovíme, ale aj dôvera v inštitúcie. Napriek ťaživým zisteniam o zlyhaní jednotlivcov, nestraťme dôveru v políciu, prokuratúru, súdy, v naše nemocnice, hasičov, úradníkov. Mnohí z nich odviedli v minulom roku kus dobrej práce, viacerí sa zachovali statočne, iní až hrdinsky, keď napríklad zachraňovali ľudské životy. A napokon ani dôveru voči politikom. Nie všetci sú nehodní. Nedajme sa otráviť rečami klamstiev a nenávisti. Máme skvelých ľudí – práve ľudia sú najväčší potenciál našej krajiny.

Vážení spoluobčania,

nezabúdajme na to, že máme dôvod byť hrdí. Slovensku sa v mnohých parametroch dobre darí, sme rešpektovaným a stabilným partnerom v zahraničí, naši ľudia dosahujú skvelé výsledky na svetovej úrovni. Odstráňme choroby mladej demokracie v podobe nedostatkov právneho štátu a naplno využime potenciál, ktorý naše Slovensko má. Spoločne v spolupráci pri pestrosti názorov a postojov, s úctou k pravde a s ľudskosťou. Nech je rok 2020 rokom naplnených príležitostí.

Zvládneme to.

Viac k témam: novoročný prejav, prezidentka SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Prezidentka Čaputová sa prihovorila Slovensku, rok 2020 bude podľa nej rokom príležitostí © SITA Všetky práva vyhradené.