Počet strán kandidujúcich vo parlamentných voľbách sa môže zmeniť, rozhodne o tom štátna komisia

Slovensko Správy

2.12.2019 (Webnoviny.sk) – Presný počet politických subjektov, ktoré sa vo februárových parlamentných voľbách budú uchádzať o hlasy voličov, sa môže ešte meniť. Spolu 25 kandidačných listín posúdi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v piatok 6. decembra. Venovať sa bude prípravám volieb do Národnej rady SR (NR SR), preskúma a zaregistruje kandidátky a na záver vyžrebuje ich čísla.

Poradie kandidátov sa nedá meniť

Ak kandidátka nesplní všetky pravidlá určené zákonom, môže štátna volebná komisia rozhodnúť o jej úpravách alebo o jej nezaregistrovaní. Proti rozhodnutiu komisie sa môže politický subjekt odvolať na súd. Rozhodnutie súdu štátna volebná komisia vykoná do 24 hodín od jeho doručenia.

Aj po registrácii sa číslo kandidátok a ich podoba môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00.

Politické strany, hnutia alebo koalície strán, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, museli kandidátky pre februárové parlamentné voľby doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr do polnoci 1. decembra. Urobilo tak 25 strán.

Podané kandidačné listiny sa už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a nedá sa ani meniť ich poradie. Záujemcovia nájdu zoznam podaných kandidačných listín a ďalšie informácie na webstránke ministerstva vnútra v časti o voľbách do NR SR venovanej kandidujúcim stranám – http://www.minv.sk/?nr20_kandidati.

Pravidlá kandidačnej listiny

Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov. Strany, hnutia či koalície museli okrem kandidátky splniť viaceré povinnosti, ktoré im určuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Ku každej kandidátke musí byť okrem iného pripojený zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany alebo zoznam členov strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov na kandidátke.

Strany pri podaní kandidačných listín napríklad nemali zabudnúť, že podpis vo vyhlásení člena strany o tom, že je jej členom, musí byť osvedčený. Toto pravidlo platí aj v prípade vyhlásenia člena strany, že je členom jej najvyššieho orgánu. Spolu s kandidátkou v listinnej aj elektronickej forme museli politické subjekty predložiť tiež potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur.

Kauciu vráti ministerstvo vnútra strane alebo koalícii, ktorú nezaregistruje a zo zaregistrovaných tým, ktoré získajú vo voľbách aspoň dve percentá platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Občania môžu voliť aj poštou

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR.

Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb. Voliť môžu aj slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to prostredníctvom hlasovacieho preukazu.

Občania SR, ktorí budú v zahraničí alebo tam majú trvalý pobyt, môžu voliť poštou. Obe skupiny voličov o to musia požiadať písomne alebo elektronicky.

Žiadosť o voľbu poštou musia voliči s trvalým pobytom v zahraničí doručiť ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Voliči, ktorí majú trvalý pobyt v SR a v deň volieb nebudú na Slovensku, musia o voľbu poštou požiadať obec, kde majú trvalý pobyt.

Viac k témam: Parlamentné voľby do NRSR na Slovensku 2020, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Zdroj: Webnoviny.sk – Počet strán kandidujúcich vo parlamentných voľbách sa môže zmeniť, rozhodne o tom štátna komisia © SITA Všetky práva vyhradené.