Kapacity v bratislavských materských školách sú nepostačujúce, upozorňuje kontrolný úrad

Slovensko Správy

1.12.2019 (Webnoviny.sk) – Bratislavské materské školy nemajú dostatočné kapacity, upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Tie sú pre nepostačujúce kapacity mimoriadne preťažené. Uviedol to NKÚ v analytickom komentári Ako ďalej s reformou samosprávy v Bratislave.

Najvyšší kontrolný úrad predpokladá, že v horizonte dvoch až troch rokov sa zvýši tlak aj na kapacitné možnosti v základných školách. Naplno sa problém prejaví o päť až šesť rokov, keď do bratislavských základných škôl nastúpi o dvetisíc až tritisíc detí viac ako v súčasnosti.

Vtedy totiž dosiahnu vek nástupu na základnú školu deti, ktoré majú dnes nula až tri roky, pričom tieto vekové skupiny sú podľa NKÚ „podstatne silnejšie než staršie ročníky.“

Prevyšujúca obsadenosť

„Obsadenosť obecných materských škôl v Bratislave s vyučovacím jazykom slovenským a s celodennou starostlivosťou reálne presahovala v niektorých triedach 100 percent,“ napísali v komentári s tým, že podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR o materskej škole môže byť v jednej triede od 20 do 22 detí.

Bratislavský priemerný počet detí v triede materskej školy k 15. septembru 2018 bol presne na úrovni 22. Najhoršie bol na tom okres Bratislava V, ktorá zahŕňa Jarovce, Rusovce, Čunovo a husto zaľudnenú Petržalku, kde priemerný počet detí v triede materskej školy presahoval počet 23.

V roku 2017 bolo na území Bratislavy 151 obecných materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a s celodennou starostlivosťou. V nich sa nachádzalo celkovo 576 tried, ktoré navštevovalo takmer 13-tisíc škôlkarov.

Obava NKÚ

„Počet detí s trvalým bydliskom v Bratislave vo vekovej kategórii dva až šesť rokov sa pohyboval od 24,5 tisíca v roku 2015 do 25,9 tisíca v roku 2018, s podielom na celkovej bratislavskej populácii približne šesť percent, s mierne stúpajúcou tendenciou,“ vysvetlili v analytickom komentári.

Najvyšší kontrolný úrad SR v analytickom komentári vyslovil obavu, že podiel detí v predprimárnom vzdelávaní sa môže ešte viac znížiť. To môže „trvalo oslabovať postavenie SR v predprimárnom vzdelávaní v rámci EÚ,“ vysvetlil NKÚ.

V roku 2017 celkovo 78,2 percenta detí vo veku od štyroch rokov až po dovŕšenie veku povinnej školskej dochádzky navštevovalo materské školy. Priemer EÚ sa pohyboval na 95,4 percenta, Slovensko zaostávalo aj za Maďarskom či Českou republikou.

Viac k témam: materské školy, Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), povinná školská dochádzka
Zdroj: Webnoviny.sk – Kapacity v bratislavských materských školách sú nepostačujúce, upozorňuje kontrolný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.