Hlavný kontrolór bol zastrašovaný, podľa Marušáka mal Bratislavský kraj prísť o milióny eur

Slovensko Správy

29.11.2019 (Webnoviny.sk) – Na základe odhalení nedostatkov o vynakladaní finančných prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na služby vykonané akciovou spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava (RCB) bol hlavný kontrolór BSK Štefan Marušák zastrašovaný. Uviedol to v rámci rozpravy na piatkovom mimoriadnom krajskom zastupiteľstve, ktoré zvolali na podnet samotných poslancov. „Dostal som veľmi závažný anonymný telefonát a anonymný list. Bol som zastrašovaný,“ uviedol Štefan Marušák.

„Je to ako z učebnice kriminálnej psychológie,” uviedol s tým, že to považuje za znamenie, že sú na správnej stope. Hlavný kontrolór podal pre zastrašovanie trestné oznámenie. Predseda BSK Juraj Droba sa vyjadril, že jeho úrad konanie kontrolóra plne podporuje.

Služby v skutočnosti nevykonali

Hlavný kontrolór Bratislavského kraja Štefan Marušák v správe o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom vloženým a zvereným BSK v akciovej spoločnosti RCB a kontroly vynakladania finančných prostriedkov BSK za poskytnuté služby za obdobie 2017 a 2018 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja tvrdí, že RCB sa bezdôvodne obohatili o 2,5 milióna eur.

Presne takú čiastku totiž Bratislavskému kraju vyfakturovali za služby a výkony, ktoré v skutočnosti nerealizovali. V roku 2017 hovorí kontrolór o vyplatených takmer dvoch miliónoch eur, z toho vyše pol milióna zaplatil kraj za stredové deliace čiary (v skutočnosti nenamaľované, pozn. SITA) a zhruba 1,4 milióna eur za natretie vodiacich čiar, ktorých sa krajské cesty takisto nedočkali.

V roku 2018 išlo o vyše pol milióna eur, z toho faktúry na stredové deliace čiary tvorili asi 200-tisíc eur a vodiace čiary takmer 400-tisíc eur.

Vraj majú svedkov

Celé je to tu postavené na tom, že 2,5 milióna sa ukradlo. Je to obrovská suma pri rozpočte, ktorú RCB inkasovala od VÚC, čo bolo 13 miliónov eur. Odpočítajme z toho sedem miliónov, čo sú kapitálové výdavky, to znamená vybudovanie nových ciest, mostov,“ uviedol majiteľ 35-percentného podielu akcií RCB Igor Rattaj s tým, že na chod RCB teda ostalo šesť miliónov eur.

Z týchto šiestich miliónov eur teda mala RCB robiť zimnú aj letnú údržbu ciest, správu majetku, opravy, investície, platy a tak ďalej. „Zo šiestich miliónov sme teda mali ukradnúť 2,5 milióna eur. Príde mi to ako totálny nezmysel. Fakt si to neviem predstaviť, potom kde sú tie peniaze? Ja som ich nikde nevidel, ani na účte RCB som ich nevidel,“ uviedol Rattaj.

Celá story je založená na nejakom maľovaní čiar. Uvedomte si, že namaľovaná čiara na ceste je niečo, čo zmizne,“ uviedol Igor Rattaj s tým, že o namaľovaných čiarach existuje fotodokumentácia a majú aj svedkov.

Odporúča krížovú kontrolu

Bratislavskému kraju odporúča urobiť krížovú kontrolu priamo v RCB. Taktiež sa vyjadril, že Bratislavský kraj ako VÚC si môže akcie kúpiť a tým pádom bude 100-percentným vlastníkom. „A potom si tam robte, čo chcete,“ podotkol Rattaj na záver s tým, že zadarmo však svoj podiel akcií kraju neposunie.

RCB je župná spoločnosť zriadená za účelom správy a údržby krajských ciest,“ uviedol generálny riaditeľ RBC Milan Valašík. Ten na hlavného kontrolóra Štefana Marušáka a celý kontrolný tím minulý týždeň podal trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Podľa neho je v jeho správe o výsledkoch vynakladania finančných prostriedkov a spravovania majetku príliš „veľa náhod„.

Zdroj: Webnoviny.sk – Hlavný kontrolór bol zastrašovaný, podľa Marušáka mal Bratislavský kraj prísť o milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.