Detailnejšie preverovanie sudcov brzdí výberové konania, sudkyňa hovorí o nevyhnutnosti

Slovensko Správy

11.1.2020 (Webnoviny.sk) – Detailnejšie preverovanie sudcov pred ich vstupom do justície spomaľuje výberové konania. Sudkyňa Javorčíková však hovorí o nevyhnutnosti. Viaceré voľné miesta čakajú na nových sudcov, ktorí musia prejsť takzvaným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. Diskusiu na túto tému viedla na ostatnom decembrovom zasadnutí aj Súdna rada SR, ktorá má gesciu nad výberovými konaniami.

Náročný filter je dôležitý

Emeritná sudkyňa Katarína Javorčíková z iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) však hovorí o tom, že je to dôležité aj v súvislosti s rozsiahlymi podozreniami, ktoré momentálne v súdnictve rezonujú. Pred odobrením konkrétneho sudcu ešte kompetentní nejaký čas preverujú jeho minulosť či kontakty.

Previerky spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcov už pri ich zavedení do zákona považovala iniciatíva sudcov Za otvorenú justíciu za správny krok. Je dôležité, aby pri vstupe do systému bol nastavený náročný filter, ktorý preverí komplexne kandidátov či spĺňajú odborné a osobnostné kritériá na výkon sudcovskej funkcie. Takzvané bezpečnostné previerky majú zistiť, či kandidáti nie sú napojení na závadové prostredie, nie sú pochybnosti o ich bezúhonnosti či majetkových pomeroch,“ uviedla Javorčíková. Podľa nej sú previerky potrebné aj v súčasnosti, keď viacerí sudcovia a sudkyne čelia vážnym podozreniam zo zneužívania svojich funkcií.

Zhoršená dôvera verejnosti v sudcov

Previerky kandidátov na sudcov považujem za potrebné aj v súčasnosti, pretože aktuálne udalosti v justícii výrazne otriasli dôverou verejnosti v sudcov a právny štát. Je nesporné, že hlavnou príčinou nie sú zákony, ani materiálne vybavenie súdov, ale sudcovia samotní a justiční funkcionári,“ dodala. Emeritná sudkyňa sa domnieva, že obdobne sa môžu preverovať iba kandidáti na talár, pred vstupom do justície. V opačnom prípade by sa mohli previerky zneužívať. „Kľúčové je, aby orgán, ktorý takéto previerky realizuje, bol dôveryhodný a objektívny, a aby bol proces previerok nastavený efektívne. Rozhodne sme nesúhlasili, aby boli preverovaní sudcovia, ktorí už vykonávajú svoju funkciu, pretože to môže byť voči nim zneužiteľné na ovplyvňovanie ich rozhodovacej činnosti, a bolo by to neprimerané zasahovanie výkonnej moci do moci súdnej.“ uzavrela.

Hromadné výberové konania na funkciu sudcu sa konajú dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne na pôde súdnej rady. Po úspešnom absolvovaní skúšok sa zaraďujú kandidáti na čakaciu listinu. Následne sú priradení na súdy po celom Slovensku podľa potreby. Aj tento proces ide cez Súdnu radu SR.Budúci sudcovia majú komplikovanejšiu cestu ako ich právnickí kolegovia. V porovnaní napríklad s advokátmi si môžu obliecť talár najskôr ako 30-roční. Príliš motivačné nie sú ani platové možnosti, napríklad pri práci vyššieho súdneho úradníka. Najviac sudcov je v súčasnosti vo veku od 45 do 55 rokov, sudcov v mladšom veku do 35 rokov je na Slovensku iba 133.

Viac k témam: ZOJ Združenie sudcov Za otvorenú justíciu
Zdroj: Webnoviny.sk – Detailnejšie preverovanie sudcov brzdí výberové konania, sudkyňa hovorí o nevyhnutnosti © SITA Všetky práva vyhradené.