Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) autorizoval predaj nahrievaného tabakového výrobku IQOS v USA s označením tabakový výrobok s modifikovaným rizikom (modified risk tobacco product)

Slovensko Správy

9.7.2020 (Webnoviny.sk) – Jedná sa len o druhý výrobok v histórii, ktorý od FDA obdržal tento typ autorizácie a vôbec úplne prvý tabakový výrobok v kategórii tzv. modifikácie expozície (miera vystavenia organizmu škodlivým látkam).

Táto autorizácia umožňuje, za účelom podpory verejného zdravia, predaj a marketing výrobku so sprievodným tvrdením týkajúcim sa zníženia alebo absencie škodlivých látok, ktorým je používateľ potenciálne vystavený (zníženie expozície).

„FDA sa prostredníctvom schvaľovacieho procesu pre tabakové výrobky s modifikovaným rizikom snaží zabezpečiť, aby informácie o znížení rizika v súvislosti s tabakovými výrobkami, smerujúce k spotrebiteľom, boli podložené vedeckými dôkazmi a zároveň zrozumiteľné,“ vyhlásil Mitch Zeller, riaditeľ Centra pre tabakové výrobky FDA.

„Údaje a informácie, ktoré predložila spoločnosť Philip Morris International ukazujú, že predaj týchto výrobkov s autorizovanými informáciami môže pomôcť dospelým fajčiarom úplne prestať fajčiť a tým znížiť vystavenie organizmu škodlivým látkam,“ zdôraznil Zeller.

„Rozhodnutie FDA predstavuje dôležitý míľnik v oblasti verejného zdravia. Ukazuje sa, že výrobok IQOS sa zásadne líši od cigariet a je lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by aj naďalej pokračovali vo fajčení cigariet“ vyhlásil André Calantzopoulos, generálny riaditeľ Philip Morris International.

FDA bude podrobne sledovať, akým spôsobom je IQOS užívaný v populácii a či nedochádza k zvýšenému používaniu u mladistvých.

Autorizácia FDA ďalej umožnuje výrobcovi nahrievaného tabakového výrobku IQOS používať pri predaji a marketingu nasledujúce tvrdenia:

IQOS tabak nahrieva, ale nespaľuje.
Tým sa výrazne znižuje tvorba škodlivých a potenciálne škodlivých látok.
Vedecké štúdie ukazujú, že úplný prechod od klasických cigariet k výrobku IQOS významne znižuje vystavenie ľudského organizmu pôsobeniu škodlivých a potenciálne škodlivých látok.

Tieto tvrdenia neznamenajú, že sa jedná o bezpečný výrobok a spoločnosť Philip Morris nesmie v USA používať žiadne ďalšie tvrdenia v súvislosti s modifikovaným rizikom týchto výrobkov. Existujúce povolenie je platné 4 roky a po jeho vypršaní musí spoločnosti požiadať o opätovnú autorizáciu.

V súvislosti s potrebou kontroly presnosti požaduje FDA od spoločnosti Philip Morris International, aby realizovala štúdie spotrebiteľského správania zamerané na porozumenie a dopady autorizovaných tvrdení.

Informačný servis

Viac k témam: IQOS, Philip Morris, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) autorizoval predaj nahrievaného tabakového výrobku IQOS v USA s označením tabakový výrobok s modifikovaným rizikom (modified risk tobacco product) © SITA Všetky práva vyhradené.