Výzvu na podporu opatrovateľskej služby vyhlásili už skôr, bráni sa agentúra kritike Druckerovej strany

Ekonomika

7.11.2019 (Webnoviny.sk) – Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí SR už skôr vyhlásila výzvu zameranú na podporu opatrovateľskej služby (POS), na ktorú je vyčlenených 50 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie. V reakcii na kritiku predstaviteľov strany Dobrá voľba, podľa ktorých pre fatálne zlyhanie agentúry môže prísť o odbornú pomoc v domácom prostredí tritisíc odkázaných občanov a tritisíc opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami, to pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa agentúry Marianna Šebová.

Cieľom vyhlásenej výzvy je udržať poskytované opatrovateľské služby, ktoré boli podporené v rámci ukončených národných projektov. „K dnešnému dňu je v rámci výzvy POS zazmluvnených 280 projektov a tri sú v procese zazmluvnenia, predpokladaný počet podporených pracovných miest je viac ako 4 290,“ tvrdí Šebová.

Zistili závažné porušenie zmluvy

Poskytovatelia opatrovateľskej služby sú v rámci tejto výzvy v pozícii prijímateľov dopytovo orientovaných projektov, čo im podľa Šebovej poskytlo väčšiu autonómiu pri realizácii projektov.

Upozornila však na to, že počas implementácie boli v rámci viacerých projektov identifikované závažné a podstatné porušenia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, a to predovšetkým zo strany mimovládneho sektora.

„Vzhľadom na to sa podrobne preverujú všetky žiadosti o platbu, ide o hĺbkovú kontrolu,“ informovala. Zároveň sú aj podozrenia na porušenie Zákonníka práce pri uzatvorených pracovných zmluvách.

„Tieto skutočnosti predstavujú závažné porušenia legislatívy Slovenskej republiky a EÚ a budú riešené právnou cestou, čo môže viesť k oznámeniu zistených skutočností orgánom činných v trestnom konaní, OLAF (Európskemu úradu pre boj proti podvodom) a inšpektorátu práce,“ zdôraznila.

Najväčší problém

Viacerí prijímatelia podľa hovorkyne agentúry aj napriek upozorneniam nepredkladajú žiadosti o platbu v odporúčaných intervaloch, a to najmenej jedenkrát za tri kalendárne mesiace.

„Zároveň pri danej výzve (POS) nie sú preplatené výdavky na riadenie projektu, čo v danom prípade predstavuje najväčší problém,“ povedala Šebová. Viacerí prijímatelia totiž podľa nej nemajú skúsenosti s riadením projektov.

„Žiadosti o platbu nie sú predkladané v stanovených normách a je v nich veľká chybovosť, čo zdržuje administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, a to aj napriek opakovaným upozorneniam. Implementačná agentúra pripravuje opatrenia, ktoré by prispeli k riešeniu tejto situácie,“ dodala hovorkyňa agentúry.

Občania môžu prísť o pomoc

Tritisíc odkázaných občanov môže prísť o odbornú pomoc v domácom prostredí a tritisíc opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami. Upozornili na to predstavitelia strany Dobrá voľba. Pre fatálne zlyhanie Implementačnej agentúry MPSVR SR sa totiž projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby podľa nich dostal do finančného kolapsu.

„Mzdy opatrovateliek zapojených do projektu na podporu terénneho opatrovateľstva mali byť refundované z európskych peňazí. Poskytovatelia však už niekoľko mesiacov nedostávajú finančné prostriedky, a tak prácu terénnych opatrovateliek hradili z vlastných zdrojov. Tie sa však už minuli a mnohí z nich museli opatrovateľky prepustiť,“ uvádza sa v tlačovej správe strany.

Ak podľa predstaviteľov strany Dobrá voľba nenastane okamžitá náprava, prepustia všetky opatrovateľky a o odkázaných ľudí v domácom prostredí sa nebude mať kto reálne postarať.

V čase, keď ministerstvo práce a sociálnych vecí a jeho šéf Ján Richter situáciu podľa strany Dobrá voľba nezvládajú, je jediným riešením, aby zasiahla vláda.

Žiadajú o mimoriadnu dotáciu

„Je evidentné, že príslušná implementačná agentúra organizačne ani personálne projekt nezvládla a spôsobila tým vážny problém tisíckam ľudí. Apelujeme a uchádzame sa o porozumenie predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby zasiahol a podal tisíckam občanov pomocnú ruku,“ povedal predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker.

Na to, aby dokázal projekt ďalej fungovať, je podľa neho potrebných približne 1,7 milióna eur. Tieto finančné prostriedky by podľa Druckera mohol predseda vlády vložiť do projektu ako mimoriadnu dotáciu.

Súčasný stav sociálnej starostlivosti na Slovensku je podľa mimoparlamentnej strany dlhodobo neudržateľný a celému systému hrozí kolaps. Dobrá voľba preto navrhuje niekoľko opatrení, ako systém nastaviť tak, aby odkázaní dostávali takú starostlivosť, akú im garantuje Ústava SR.

„Prioritou Dobrej voľby je zriadenie Fondu odkázanosti na zabezpečenie sociálnej služby, či už terénnej alebo rezidenčnej,“ povedala odborníčka Dobrej voľby na sociálnu oblasť Anna Ghannamová.

Viac k témam: opatrovateľky senior
Zdroj: Webnoviny.sk – Výzvu na podporu opatrovateľskej služby vyhlásili už skôr, bráni sa agentúra kritike Druckerovej strany © SITA Všetky práva vyhradené.