Vláda prehodnotí pomoc v hmotnej núdzi, zmeny čakajú aj minimálnu mzdu či pracovné agentúry

Ekonomika

19.4.2020 (Webnoviny.sk) – Vláda Igora Matoviča sprísni pravidlá na fungovanie agentúr dočasného zamestnávania a zváži naviazanie daňových a odvodových parametrov a úľav na minimálnu mzdu. Uvádza sa to v návrhu programového vyhlásenia vlády, ktorý v nedeľu schválila vláda. Nový kabinet tiež zaväzuje podporovať sociálny dialóg a posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov.

Systém medzitrhu práce

Na udržanie zamestnanosti chce využívať zdroje z Európskeho sociálneho fondu. „Budeme presadzovať reformu pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola nastavená motivačne a diferencovane,“ konštatuje sa vo vládnom programe.

V spolupráci s Európskou komisiou chce vláda aktívne naštartovať činnosť Európskej agentúry práce v Bratislave. Nový kabinet sa zaväzuje podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky a tvorbu sociálnych podnikov a zlepšiť možnosti vytvárať rôznorodé pracovné miesta v aktivačných prácach s dôrazom na budovanie zručností. Chce tiež motivovať agentúry podporovaného zamestnávania odmenou za udržateľné a trvalé zamestnanie dlhodobo nezamestnaných a zvážiť zavedenie inštitútu asistenta pracovného začlenenia.

Ambíciou vlády je zlepšiť stav zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých osôb na otvorenom trhu práce s dôrazom na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie. Kabinet tiež zváži vytvorenie systému medzitrhu práce s možnosťou súbehu dávky v hmotnej núdzi a mzdy a v rámci aktívnych opatrení trhu práce zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie.

Pokračovanie v potravinových balíčkoch

V oblasti sociálnych služieb sa vláda zaväzuje predložiť nový zákon o sociálnych službách s adresnou formou financovania zavedením príspevku na odkázanosť podľa stupňa odkázanosti pre občana, nie pre zariadenia. Zámerom kabinetu je vytvoriť podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí, najmä poskytovaním terénnych a ambulantných sociálnych služieb. „Vláda vytvorí novým zákonom upravený systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, a zabezpečí plynulý prechod z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti,“ uvádza sa vo vládnom programe.

Vytvoriť sa má jednotný systém posudkovej činnosti a prehodnotiť systém poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Vláda tiež zváži pokračovanie poskytovania potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Kabinet sa tiež zaviazal zjednodušiť legislatívu štátnych sociálnych dávok prostredníctvom komplexnej právnej úpravy s využitím už existujúcich informácií a informačných zdrojov, ktorými štát disponuje.

Viac k témam: hmotná núdza, Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí), programové vyhlásenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda prehodnotí pomoc v hmotnej núdzi, zmeny čakajú aj minimálnu mzdu či pracovné agentúry © SITA Všetky práva vyhradené.