Téma štátnych nájomných bytov je umelá a znásilňuje sa, tvrdí šéf Inštitútu hospodárskej politiky

Ekonomika

26.4.2020 (Webnoviny.sk) – Téma štátnych nájomných bytov sa veľmi znásilňuje, bola vytvorená umelo v snahe preraziť niečim závratným počas predvolebnej kampane a upozorniť na seba. Myslí si to riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko v súvislosti s časťou programového vyhlásenia vlády o bývaní.

Ako uviedol pre agentúru SITA, najprv musí byť značný dopyt po takom niečom a potom aj pozemky, ktoré budú k dispozícii, alebo existujúce budovy, ktoré by boli prestavané na bytové jednotky.

„Viem si predstaviť mať takéto byty pre štátnych zamestnancov alebo všeobecne pre zamestnancov vo verejnej správe,“ poznamenal ekonóm.

Chcú nájsť model financovania

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) chce v rámci Národného strategického plánu vypracovať plán a vytvoriť podmienky pre rozšírenie možností poskytovania cenovo dostupného štátneho nájomného bývania.

Plánuje pripraviť a vyhodnotiť všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) alebo iného subjektu, vrátane zavedenia modelu financovania podľa vzoru rakúskej spoločnosti ASFINAG.

Kabinet tiež pripraví a implementuje produkčné a prevádzkové modely bežné v krajinách západnej Európy potrebné na výstavbu štátnych nájomných bytov.

„Vláda SR sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy. Budeme pokračovať v podpore obecných nájomných bytov a vytvoríme podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov,“ uvádza vláda vo svojom programe.

Bývanie a pracovné príležitosti

Riaditeľ IHP tvrdí, že v oblasti bývania treba naďalej podporovať obecné nájomné bývanie a dávať im vždy dosť peňazí na to, aby bol pokrytý celý dopyt.

„To je asi tak celé, čo môže vláda pre túto oblasť urobiť. Ostatné je výplod fantázie s hraním sa o tom, že to nebude stáť štátny rozpočet ani cent, lebo to pôjde mimo okruh verejných financií,“ kritizuje Palko zámer vlády.

Úvahy o zriadení ešte inej inštitúcie ako je ŠFRB už považuje za totálny nezmysel. „My už takúto inštitúciu máme, má to dokonca aj v názve a funguje veľmi dobre z hľadiska systému. Netreba plytvať peniazmi daňových poplatníkov na vznik ďalších inštitúcií, ktoré budú pôsobiť v tom istom odvetví a v tom istom alebo príbuznom druhu činností,“ upozornil Palko.

Okrem toho podľa experta bývanie a pracovná príležitosť ide ruka v ruke, preto nemožno stavať štátne nájomné byty na poli, kde má štát pozemky cez Slovenský pozemkový fond. „Pretože čo tam budú nájomníci robiť okrem bývania?“ spýtal sa na záver riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko.

Systém založený na analýzach

Dostupnosť bývania vláda považuje za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu. „Vláda SR bude podporovať prístup k adekvátnemu bývaniu pre všetkých občanov SR s cieľom vytvorenia podmienok pre dôstojný život každého, najmä sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva, mladých rodín a skupín obyvateľstva vo vybraných profesiách,“ vyplýva z vládneho programu.

Systém by mal byť založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v regiónoch Slovenska. „Vláda SR podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území Slovenskej republiky tak, aby mesačné nájomné bolo pre nájomcu dostupné a bolo výrazne nižšie, ako je štandardné trhové nájomné,“ sľubuje kabinet.

Účelom štátneho nájomného bývania má byť vytvorenie trvalého bývania pre občanov, pre ktorých je hypotéka neprimeranou záťažou. „Časť týchto štátnych nájomných bytov bude špecificky prispôsobená pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu,“ uvádza dokument.

Vláda chce pre zrýchlenie výstavby veľkého počtu nájomných bytov zriadiť centralizovaný úrad v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR. Plánuje tiež zvýšiť publicitu a atraktivitu konceptu nájomného bývania ako stabilného a flexibilného nástroja na uspokojovanie sociálnych potrieb obyvateľstva.

Pasportizácia nehnuteľností štátu

Keďže Slovensko má značný fond rôznych typov nehnuteľností, často v nevhodnom stave a neefektívne využívaných, kabinet bude pokračovať, resp. začne s pasportizáciou štátnych nehnuteľností.

„Vláda vyhodnotí efektívnosť využívania budov štátu a pripraví analýzu ich optimálneho využitia na účely nájomných bytov alebo kancelárskych priestorov. Zároveň začne s okamžitou projektovou prípravou na zmenu ich využitia,“ očakáva vláda.

Prestavbou týchto zastaralých nehnuteľností na nájomné bývanie podľa programu vlády vzniknú tisíce bytov s koncentráciou, resp. presunom čo možno najväčšieho počtu úradov do vhodných a efektívnych budov vzniknú synergie vo využívaní budov štátnou správou.

„Vláda vybudovaním, vlastníctvom a správou značného množstva štátnych nájomných bytov tohto druhu vytvorí nový legislatívny rámec na vznik tzv. multifamily investičného sektoru, čím vytvorí priestor pre investície kapitálu do tohto novovzniknutého druhu podnikania,“ predpokladá kabinet.

Viac k témam: nájomné byty
Zdroj: Webnoviny.sk – Téma štátnych nájomných bytov je umelá a znásilňuje sa, tvrdí šéf Inštitútu hospodárskej politiky © SITA Všetky práva vyhradené.