Sprísnením poskytovania sociálnych dávok chcela vláda motivovať Slovákov, aby si hľadali prácu

Ekonomika

19.12.2019 (Webnoviny.sk) – Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k tomu, že sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška, ministerstvo práce a sociálnych vecí úlohu prijímať adresné sociálne opatrenia určené pre práceschopné osoby, ktoré odmietajú pracovať, splnilo.

„V rámci systému pomoci v hmotnej núdzi boli prijaté opatrenia zvyšujúce motiváciu pracovať, hľadať si zamestnanie, sledujúce zvyšovanie rozdielu medzi príjmom z práce a pomocou od štátu. Vďaka prijatým opatreniam už skutočne pocítili rozdiel tí, čo odmietajú pracovať a pracovať by mohli,“ tvrdí.

Dlhodobo nezamestnaní

Ako príklad Stuška uviedol novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi z mája 2017, ktorou sa podľa neho posilnila motivácia dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych osôb v systéme pomoci v hmotnej núdzi nájsť a udržať si zamestnanie.

„Pri započítavaní príjmu pre účely nároku na pomoc v hmotnej núdzi v prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca členovi domácnosti osobitný príspevok, za príjem člena domácnosti sa podľa novely nepovažuje 50 % z príjmu z pracovného pomeru člena domácnosti,“ uviedol.

Pribudli tiež povinnosti členov domácnosti v hmotnej núdzi, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav pre dočasnú pracovnú neschopnosť. „Ich povinnosťou je doručiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o začiatku a skončení pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní. Za nesplnenie tejto povinnosti určil sa postih krátením dávky v hmotnej núdzi,“ skonštatoval.

Povinnosti pre členov domácnosti

Zaviedli sa aj povinnosti pre členov domácnosti v hmotnej núdzi, ktorí majú vykonávať činnosti v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne na účely priznania plnej výšky dávky v hmotnej núdzi. „Prihliada sa iba na skutočne vykonaný rozsah činností v rámci dohodnutých pracovnoprávnych vzťahov a prác vykonávaných mimo pracovného pomeru,“ povedal hovorca rezortu.

Od začiatku apríla tohto roka sa ďalšou novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi podľa Stušku posilnila motivácia pracovať a zvýšila sa ochrana zraniteľných príjemcov pomoci v hmotnej núdzi.

Sumy dávok v hmotnej núdzi sa zvýšili o 5 % a zdvojnásobila sa výška aktivačného príspevku pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.

„Upravilo sa poskytovanie osobitného príspevku, predĺžilo sa obdobie jeho poskytovania na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa poskytuje 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov,“ informoval. Ako dodal, rezort práce má ambíciu naďalej pokračovať v tejto línii aj v nasledujúcich rokoch, teda podporovať tých prijímateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú skutočne záujem o prácu a zvyšovať ich motiváciu pracovať.

Viac k témam: nezamestnanosť v SR, sociálne dávky
Zdroj: Webnoviny.sk – Sprísnením poskytovania sociálnych dávok chcela vláda motivovať Slovákov, aby si hľadali prácu © SITA Všetky práva vyhradené.