Spotrebitelia môžu svoje spory riešiť alternatívne, ministerstvo hospodárstva rozbehlo kampaň

Ekonomika

14.12.2019 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo hospodárstva sa rozhodlo spropagovať riešenie spotrebiteľských sporov inštitútom tzv. alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom kampane „Nesťažuj sa, rieš!“. Podľa rezortu je totiž takéto mimosúdne riešenie rýchlejšie, efektívnejšie, ako aj finančne menej nákladné. V mestskej hromadnej doprave v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline sú v rámci kampane umiestnené informačné letáky.

Na plagáte nájde spotrebiteľ umiestený QR kód, ktorý ho po nasnímaní prostredníctvom aplikácie na skenovanie QR kódov odkáže na webové sídlo ministerstva, kde sú uverejnené podrobnejšie informácie. Ako ďalej rezort informuje na svojej internetovej stránke, uvedené riešenie spotrebiteľských sporov existuje na Slovensku od roku 2016, pričom každým rokom stúpa úspešnosť ukončenia sporov v prospech spotrebiteľa.

Predávajúci musí byť súčinný

Spotrebiteľ sa môže na subjekty, ktoré ponúkajú alternatívne riešenie sporov, obrátiť v rôznych sporoch, či už ide o nákup služieb, tovaru, ale aj v prípade sporov vzniknutých z reklamácie, v rámci finančných služieb či zmlúv o dodávke a odbere tepla, plynu, elektriny.

Alternatívne riešenie sporov ponúka v súčasnosti, bezodplatne, alebo za minimálny poplatok, osem subjektov, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská banková asociácia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Slovenská asociácia poisťovní, OMBUDSPOT združenie na ochranu práv spotrebiteľov a Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého. Ich úlohou je predovšetkým nestranné vyriešenie spotrebiteľských sporov.

Výhodou tohto riešenia sporov je, že predávajúci je povinný poskytnúť subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť pri snahe o urovnanie sporu so spotrebiteľom. Takto riešený spor by sa mal podľa zákona skončiť do 90 dní.

„Zo štatistiky však vyplýva, že je to podstatne kratšie, priemer je 54 dní. V roku 2018 bolo z 269 riešených sporov ukončených v prospech spotrebiteľa polovica, a teda nárok každého druhého spotrebiteľa bol uspokojený,“ dodáva ministerstvo.

Dohoda je súdne vymáhateľná

Dohoda, ktorá vznikne medzi spotrebiteľom a predávajúcim, je pre obe strany právne záväzná a jej dodržanie je súdne vymáhateľné. Subjekty alternatívneho riešenia sporov zaznamenali od roku 2016, keď tento inštitút vznikol, viac ako 1 500 návrhov, z ktorých bolo opodstatnených takmer 1 100.

Spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne svoj spor riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, musí najskôr predávajúceho požiadať o nápravu protiprávneho stavu, do ktorého sa ako spotrebiteľ jeho konaním dostal. V prípade, že predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu neodpovie alebo odpovie zamietavo, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov.

„Je dôležité, aby spotrebiteľ dodržal všetky zákonom požadované predpoklady na podanie návrhu, v opačnom prípade bude návrh odmietnutý. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov je veľmi jednoduché a je možné ho podať elektronicky, poštou alebo priamo v mieste sídla subjektu alternatívneho riešenia sporov,“ uzatvára rezort.

Viac k témam: alternatívne riešenie sporov, Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská banková asociácia (SBA), Slovenská obchodná inšpekcia – SOI, spor, spotrebitelia, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého
Zdroj: Webnoviny.sk – Spotrebitelia môžu svoje spory riešiť alternatívne, ministerstvo hospodárstva rozbehlo kampaň © SITA Všetky práva vyhradené.