Sociálna poisťovňa vyplatila za dva mesiace tohto roka viac garančných dávok než vlani

Ekonomika

10.5.2020 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára a februára tohto roka priemerne mesačne 130 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ide o nárast o 57 poberateľov dávky mesačne.

Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa vynaložila 528-tisíc eur, čo je medziročne viac o 295-tisíc eur.

Priemerná vyplatená suma garančnej dávky za dva mesiace tohto roka predstavovala 2 030 eur. Medziročne tak stúpla o 421 eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: dávka garančného poistenia
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálna poisťovňa vyplatila za dva mesiace tohto roka viac garančných dávok než vlani © SITA Všetky práva vyhradené.