Slovenské inovatívne firmy môžu získať podporu z nového fondu, ktorý podporilo aj ministerstvo

Ekonomika

11.2.2020 (Webnoviny.sk) – Na Slovensku vznikol nový fond na podporu inovatívnych a technologických malých a stredných podnikov. Európska investičná banka (EIB), Ministerstvo financií SR a Slovak Investment Holding (SIH) do neho zainvestovali 40 mil. eur.

Podpora inovatívnych a technologických podnikov

Venture to Future Fund bude od marca tohto roku poskytovať slovenským spoločnostiam kapitálové a kvázi-kapitálové financovanie. Ako ďalej informoval SIH, poskytovateľom bude nový fond pod licencovanou správcovskou spoločnosťou Slovak Asset Management, ktorá patrí do investičnej skupiny Slovak Investment Holding.

Jeho financie pochádzajú zo štátnych finančných aktív, z recyklovaných fondov z predchádzajúceho eurofondového obdobia, z vlastných zdrojov správcu a z investície Európskej investičnej banky.

„Investícia zo štátnych finančných aktív bude príspevkom k podpore pre inovatívne a technologické podniky, ktoré sú budúcnosťou slovenskej ekonomiky. Účasť Ministerstva financií SR preto vnímam nielen ako stimul kapitálovému trhu na Slovensku, ale zároveň aj ako nástroj proti odlivu slovenských mozgov, vývojárov a úspešných spoločností do zahraničia,“ uviedol minister financií Ladislav Kamenický.

Pomoc malým a stredným podnikom

Európska investičná banka prispela fondu kapitálovým vkladom 10 mil. eur.

„Venture to Future Fund je prvým fondom svojho druhu, v strednej a východnej Európe doposiaľ žiadny iný fond v správe verejného investora nezískal od EIB kapitálovú investíciu. Naša podpora bola možná práve vďaka trhovému nastaveniu tohto fondu, ale aj na základe úspešnej investičnej spolupráce medzi EIB a SIH pri viacerých predošlých projektoch,“ skonštatovala viceprezidentka banky Lilyana Pavlova.

Fond bude pomáhať malým a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy.

Nedostatok domácich investorov

„Tento typ podnikov z Európy a obzvlášť zo Slovenska často uteká na americké a iné zahraničné trhy práve pre nedostatok domácich investorov. Slovenský investičný trh sa vyvíja, ale zatiaľ stále nedokáže uspokojiť finančné potreby domácich firiem. Venture to Future Fund by mal tento stav aspoň čiastočne riešiť,“ myslí si generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov, rozpočtu SR aj zo súkromných investícií. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Viac k témam: inovácie, investičný fond, minister financií SR, Slovak Investment Holding
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenské inovatívne firmy môžu získať podporu z nového fondu, ktorý podporilo aj ministerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.