Raši rokoval o 5G sieťach a podpísal memorandum o regulácii dát v digitálnom svete

Ekonomika Informatika

3.12.2019 (Webnoviny.sk) – Slovensko po rokovaní ministrov krajín Európskej únie podpísalo memorandum, ktoré hovorí o posilnení regulácie dát v digitálnom svete. Pripojilo sa tak ku krajinám, ktoré plánujú rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Uviedlo to Oddelenie komunikácie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) SR v tlačovej správe.

Ministri v Bruseli prijali aj závery Rady ministrov EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (Rada TTE) o význame sietí 5G pre európske hospodárstvo a o potrebe znížiť súvisiace bezpečnostné riziká.

Bezpečná kvantová infraštruktúra

Nasledujúci rok budú krajiny EÚ viesť diskusie o možnostiach rozvoja a nasadenia bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry na obdobie budúcich desiatich rokov. Kvantové technológie chcú financovať z veľkej časti z prostriedkov nového programového obdobia na roky 2021 až 2027.

„Najdôležitejším bodom rokovania bola diskusia o dátovom hospodárstve a etickom využívaní údajov v EÚ,“ uviedol podpredseda vlády Richard Raši s tým, že považuje za potrebné zachovať ekonomický rast súbežne s trvalo udržateľným rozvojom založeným na údajoch. „Spoločne preto hľadáme spôsoby, ako otvoriť súkromné údaje smerom k verejnosti a verejnému sektoru, ale aj v rámci súkromného sektora,“ vysvetlil Raši.

Existujúce zákony umožňujú občanom a užívateľom držať kontrolnú ruku nad svojimi údajmi, cieľom ÚPVII je podľa Rašiho docieliť, aby tieto pravidlá boli rovnaké pre všetkých. „Ak nájdeme vyvážený a spravodlivý spôsob ako otvoriť údaje, stimulujeme tým naše hospodárstvo,“ dodal Raši.

Zariadenia môžu uchovať citlivé údaje

„Siete 5G prepoja v blízkej budúcnosti množstvo zariadení a systémov v takých významných sektoroch, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo alebo zdravotníctvo,“ vysvetlil Raši ďalší bod diskusie ministrov krajín EÚ.

Zariadenia v sieti môžu uchovávať citlivé údaje, preto Raši zdôrazňuje, že treba od začiatku túto infraštruktúru budovať so zreteľom na kybernetickú bezpečnosť.

Ministri prijali aj správu o pokroku k nariadeniu o elektronickom súkromí. „Ide o zložitý a kontroverzný návrh, na ktorom sa pracuje už tri roky. Hoci členské štáty podporujú cieľ e-Privacy (ochrana osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore), vzhľadom na citlivosť a zložitosť celého nariadenia mnoho právnych aj technických otázok zostáva ešte otvorených (napr. ochrana zneužívania detí, uchovávanie údajov, právna istota celého nariadenia atď.),“ vysvetlil Raši.

Viac k témam: 5G sieť, vicepremiér pre informatizáciu
Zdroj: Webnoviny.sk – Raši rokoval o 5G sieťach a podpísal memorandum o regulácii dát v digitálnom svete © SITA Všetky práva vyhradené.