Poistné zo štrnásteho platu do výšky 500 eur sa neplatí, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ekonomika

15.11.2019 (Webnoviny.sk) – Zo štrnásteho platu do sumy 500 eur, ktorý zamestnávatelia vyplatia svojim zamestnancom v decembri tohto roka, už nebude potrebné do Sociálnej poisťovne zaplatiť odvody na sociálne poistenie. „Ak zamestnávatelia vyplatia svojim zamestnancom v mesiaci december 14. plat, ktorý nepresiahne 500 eur, poistné z neho platiť nemusia,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Z trinásteho platu, ktorý zamestnanci dostali v polovici tohto roka, sa pritom poistné na sociálne poistenie ešte platilo.

Viacero zamestnávateľov

Štrnásty plat vyplatený najviac v sume 500 eur od každého zamestnávateľa tak do vymeriavacieho základu prvýkrát v decembri tohto roka nevstupuje. „Ak teda ide o zamestnanca, ktorý má viacero právnych vzťahov (viac zamestnávateľov), od každého zamestnávateľa mu môže byť vyplatený 14. plat, ktorý bude do výšky 500 eur oslobodený od platenia poistného,“ upozornil hovorca poisťovne.

Podmienkou je, že štrnásty plat vyplatený v decembri tohto roka je minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah trvá u tohto zamestnávateľa k 31. októbru tohto roka nepretržite najmenej 48 mesiacov. „Zo sumy vyplatenej uvedeným zamestnancom nad hranicu 500 eur sa poistné platí,“ dodal Višváder.

Vyplácanie platov

Novela Zákonníka práce zaviedla od mája minulého roka čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľne vyplatené trináste a štrnáste platy boli pôvodne postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že sú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Trináste platy zamestnávateľ vypláca v júni a štrnáste platy v decembri.

Podmienkou je to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou je, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Zmiernenie podmienok

Podmienky oslobodenia trinásteho platu od daní a odvodov sa pritom tento rok zmiernili. Kým vlani bolo daňovo-odvodové zvýhodnenie trinásteho platu podmienené tým, aby bol takýto plat najmenej v sume priemerného mesačného zárobku, v tomto roku stačil trinásty plat v pevnej sume 500 eur.

Túto zmenu schválil parlament koncom januára tohto roka cez pozmeňujúci návrh poslancov za SNS k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Oslobodenie od sociálnych odvodov

Trinásty plat bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od minulého roku, od dane z príjmov sa oslobodil v tomto roku a od sociálnych odvodov sa oslobodí až od roku 2021.

Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od vlaňajška, od dane z príjmov takisto od minulého roka a od sociálnych odvodov sa oslobodí od tohto roku. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.

Viac k témam: sociálne odvody, štrnásty plat, trinásty plat, zdravotné odvody
Zdroj: Webnoviny.sk – Poistné zo štrnásteho platu do výšky 500 eur sa neplatí, upozorňuje Sociálna poisťovňa © SITA Všetky práva vyhradené.