Po sprístupnení notárskych kancelárií môže Centrálny depozitár cenných papierov poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb

Ekonomika Komodity

6.4.2020 (Webnoviny.sk) – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) poskytuje naďalej väčšinu svojich služieb. V súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a s ohľadom na zabezpečenie zdravia zamestnancov a klientov prijal CDCP už 12. marca plán zabezpečenia kontinuity svojich činností pri zachovaní bezpečnostných opatrení. Nakoľko na vybavenie väčšiny žiadostí je nutný úradne overený podpis, CDCP privítal rozhodnutie Krízového štábu a vlády sprístupniť verejnosti od dnešného dňa notárske kancelárie.

Pri zavádzaní plánu na zabezpečenie kontinuity činností CDCP plne rešpektuje všetky nariadenia prijaté štátom v súvislosti s pandémiou a dopĺňa ich o vlastné opatrenia. Centrálny depozitár cenných papierov zabezpečuje svoje služby, avšak bez osobnej prítomnosti klientov. Toto opatrenie znamená, že prístup klientov na oddelenie obchodných služieb a do podateľne nie je možný. Klienti CDCP môžu o vykonanie služby požiadať iba prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú doručia poštou. „Z bezpečnostných dôvodov väčšina zamestnancov pracuje z domu, s výnimkou tých, u ktorých je prítomnosť potrebná na zabezpečenie chodu pracoviska,“ hovorí Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP SR. „Aj napriek tomu zabezpečujeme denné prevzatie doručenej korešpondencie a žiadosti sa snažíme vybavovať priebežne, bez zbytočných prieťahov.“

CDCP  teda poskytne na základe písomnej žiadosti spravidla všetky svoje služby, vo väčšine prípadov je však nutný úradne overený podpis. V prípade, ak klienti nemajú jasno v tom, ktoré služby je v súčasnosti možné poskytnúť, môžu kontaktovať príslušný útvar. Zamestnanci CDCP emailom alebo telefonicky na všetky dopyty zareagujú a poskytnú potrebné informácie o postupe pri realizácii konkrétnej služby. Kontaktné údaje na útvary CDCP je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti na adrese https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/. „Pri tejto príležitosti chceme hlavne fyzické osoby upozorniť, že CDCP neposkytuje svoje služby prostredníctvom emailu, všetky požiadavky je potrebné zaslať poštou,“ upresňuje Dagmar Kopuncová. „Výnimkou sú iba všeobecné informácie, na ktoré je možné odpovedať aj telefonicky. V prípade potreby zaslania úmrtného listu majiteľa účtu postačuje jeho doručenie prostredníctvom emailu. Taktiež je možné aj overenie existencie účtu majiteľa cez webovú stránku CDCP. “

CDCP aj naďalej poskytuje elektronicky bez obmedzenia  služby, ktoré sa týkajú prideľovania LEI kódu prostredníctvom svojej webovej stránky. Pre účastníkov CDCP je neustále  v plnom rozsahu k dispozícii aj Service Desk, ktorý zabezpečuje najmä služby vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

V súvislosti s plánom zabezpečenia kontinuity poskytovania služieb, prijal CDCP aj prísne bezpečnostné opatrenia.  Každý, kto vstupuje do budovy CDCP, je povinný si na prízemí umyť ruky, zmeria sa mu teplota a musí vyplniť dotazník týkajúci sa jeho zdravia. Vedenie CDCP pozorne sleduje a vyhodnocuje vývoj situácie a podľa potreby je pripravené prijať nové alebo modifikovať už prijaté opatrenia tak, aby naďalej zabezpečil poskytovanie svojich služieb klientom a súčasne chránil ich zdravie.

Informačný servis

Viac k témam: CDCP, cenné papiere, Centrálny depozitár cenných papierov SR, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Po sprístupnení notárskych kancelárií môže Centrálny depozitár cenných papierov poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb © SITA Všetky práva vyhradené.