Nespravodlivosť voči týmto ženám neodstránili, Sme rodina podá podnet na ústavný súd

Ekonomika

5.12.2019 (Webnoviny.sk) – Hnutie Sme rodina podáva podnet na Ústavný súd SR, aby preskúmal ústavnosť zákonnej úpravy veku odchodu do dôchodku. Ako uviedlo hnutie v tlačovej správe, parlament v septembri pri schvaľovaní novely zákona o sociálnom poistení neodstránil nespravodlivosti voči ženám narodeným v rokoch 1958 až 1960.

„Nespravodlivosť voči dotknutým ženám vznikla nesprávnym výpočtom odchodu do dôchodku. Nebol dodržaný ústavný princíp, ktorý hovorí o odpočte 6 mesiacov za každé vychované dieťa,“ tvrdí opozičné hnutie.

Neodpočítali im mesiace

Súčasná právna úprava týmto ročníkom podľa poslankyne za hnutie Sme rodina Petry Krištúfkovej neodpočítava za každé dieťa šesť mesiacov, tak ako to je zakotvené v Ústave SR. „Ide o veľmi silné ročníky a týka sa to takmer 111 tisíc žien,“ uviedla. Krivda voči ženám podľa nej vznikla na rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci.

Na tomto rokovaní poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny podal pozmeňujúci návrh, ktorého súčasťou bola fixná tabuľka, ktorá nezohľadňovala správny odpočet mesiacov za vychované deti. „Z tohto dôvodu sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý mal za cieľ túto krivdu napraviť, avšak nebol podporený,“ zdôraznila opozičná poslankyňa.

Hnutie Sme rodina preto úpravu penzijného veku napadne na Ústavnom súde SR. „Podnet bol podporený 37 podpismi opozičných poslancov,“ dodala Krištúfková.

Dôchodkový automat sa zruší

Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa bude uplatňovať na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú ešte v septembri tohto roka schválil parlament.

Hranica penzijného veku 63,5 roka sa bude týkať žien s jedným dieťaťom, ktoré sa narodili v roku 1964 a neskôr. Limit na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov sa bude vzťahovať na ženy s dvomi deťmi, narodené v roku 1961 a neskôr.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka sa bude týkať žien s tromi a štyrmi vychovanými deťmi, ktoré sa narodili v roku 1962 a neskôr a žien s piatimi a viac deťmi, ktoré sa narodili v roku 1965 a neskôr.

V prílohe k zákonu bude tiež uvedený znížený dôchodkový vek pre mužov, ktorí vychovali deti, a to pre prípady, kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene. Takáto situácia by nastala napríklad vtedy, ak žena zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienka výchovy dieťaťa

Novela zákona rieši aj situáciu žien, ktoré odišli, alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom budúceho roka a pri stanovení dôchodkového veku sa im nezohľadnila, resp. nezohľadní výchova dieťaťa. V týchto prípadoch Sociálna poisťovňa sama z úradnej povinnosti nanovo určí dôchodkový vek týchto žien a zníži ho adekvátne počtu vychovaných detí.

„To znamená, že týmto poistenkyniam sa skráti obdobie od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného starobného dôchodku, čím sa im zvýši suma predčasného starobného dôchodku,“ objasnil rezort práce a sociálnych vecí. Nárok na vyšší predčasný dôchodok vznikne týmto ženám spätne k 1. januáru 2020.

Žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku, ak sa osobne starala o dieťa najmenej 10 rokov, či najmenej päť rokov, ak sa začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa. Podmienka výchovy dieťaťa bude splnená aj vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov.

Uznané budú aj prípady, ak sa žena osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením jej dôchodkového veku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Viac k témam: dôchodkový strop, dôchodkový vek
Zdroj: Webnoviny.sk – Nespravodlivosť voči týmto ženám neodstránili, Sme rodina podá podnet na ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.