Kamenický bojuje za schválenie rozpočtu na budúci rok, v provizóriu by nebol nikto spokojný

Ekonomika

25.11.2019 (Webnoviny.sk) – V rozpočtovom provizóriu by nebol nikto spokojný. Tvrdí to minister financií Ladislav Kamenický, podľa ktorého by preto bolo rozumné, aby rozpočet na budúci rok bol v parlamente prijatý. Úvahy o možnom provizóriu, teda limitovanie výdavkov štátnych úradov na úrovni tohtoročného rozpočtu, sa pritom začali stupňovať po minulotýždňovej kritike vládnych partnerov zo strany koaličnej SNS. Jej predseda Andrej Danko totiž varoval, že ak koalícia o rozpočte nebude diskutovať, jeho poslanci za neho nezahlasujú.

V provizóriu nikto nebude spokojný

Rozpočtové provizórium je niečo, s čím nemáme skúsenosti na Slovensku a ja pevne verím, že rozpočet na budúci rok bude prijatý. Rozpočtové provizórium je model, v ktorom myslím si že nikto nebude spokojný a ja osobne som za to, aby bol prijatý rozpočet priamo v Národnej rade SR,“ povedal minister financií po stredajšom rokovaní finančného výboru, ktorý návrh rozpočtu aj so zmenami pokrývajúcimi legislatívne zmeny prijaté v uplynulých týždňoch odporučil poslancom schváliť.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy pritom hovorí o tom, že rozpočet sa provizóriom riadi automaticky od 1. januára v prípade, ak sa štátny rozpočet nepodarí schváliť do 31. decembra predchádzajúceho roka. Trvá až do prijatia nového rozpočtu. Ide však iba o rozpočtové provizórium štátnej správy, keďže ďalšie subjekty verejnej správy, ako Sociálna poisťovňa či územná samospráva majú vlastné rozpočty.

Zákon pozná výnimky

V praxi to znamená, že výdavky v každom kalendárnom mesiaci počas rozpočtového provizória nesmú prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov štátneho rozpočtu schváleného na predchádzajúci rok a výdavkov, ktoré si kapitoly presúvajú nevyužité z predchádzajúceho roka. Zákon však pozná aj výnimky, na ktoré sa provizórium nevzťahuje. Týkajú sa napríklad výdavkov spojených so správou štátneho dlhu a so splátkami úrokov z prijatých úverov.

Provizórium sa nevzťahuje ani na úhrady dávok a príspevkov, na ktoré majú právnické a fyzické osoby nárok podľa osobitných predpisov a na poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov štátnych úradov a za poistencov štátu. Výnimka sa vzťahuje aj na odvody do rozpočtu Európskej únie a na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Európskej únie a Slovenska.

Provizórium nestanuje štruktúru výdavkov

Ako upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, provizórium síce limituje výdavky, nestanovuje však ich povinnú štruktúru. Vláda by tak v rámci provizória a stanovených mantinelov mohla rozhodovať, na čo prostriedky využije a financovať by tak mohla aj svoje priority. Problém by mohol nastať napríklad pri financovaní zvyšovania platov v štátnej správe.

Aj v tomto prípade však môžu byť napokon vyššie platy vyplatené, ak sa na nich zástupcovia zamestnancov so štátnymi úradmi už dohodli. „U zamestnancov, kde už je uzavreté kolektívne vyjednávanie, by k nárastu platov mohlo dôjsť,“ tvrdí rozpočtová rada.

Viac k témam: minister financií SR, štátny rozpočet
Zdroj: Webnoviny.sk – Kamenický bojuje za schválenie rozpočtu na budúci rok, v provizóriu by nebol nikto spokojný © SITA Všetky práva vyhradené.