Horská záchranná služba obnoví svoju rádiovú sieť, nový komunikačný systém zvýši efektivitu záchrany

Ekonomika Zdravotníctvo

18.4.2020 (Webnoviny.sk) – Horská záchranná služba (HZS) rekonštruuje svoju rádiovú sieť. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), rekonštrukciu by mala zabezpečiť spoločnosť Movys, a.s. Náklady na zabezpečenie rekonštrukcie pritom vyčíslili na 5 773 467 eur bez DPH.

Zvýšenie efektivity pri zachraňovaní

Verejné obstarávanie v súvislosti s rekonštrukciou rádiovej siete vyhlásila HZS minulého roku.

„Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, respektíve vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu. Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami integrovaného záchranného systému a s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje,“ konštatovala v tejto súvislosti HZS.

Rekonštrukcia systému podľa podkladov zahŕňa dodanie 400 kusov prenosných rádiostaníc, 90 kusov vozidlových rádiostaníc, 19 pevných rádiostaníc, takisto vybavenie dispečerských pracovísk, terénnych mobilných veliacich pracovísk a tiež dodanie technických doplnkov.

Funkcie nového rádiového systému

Nový rádiový systém musí podľa HZS podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov (Globálny navigačný satelitný systém, pozn. SITA) z koncových zariadení na dispečerské pracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa.

„HZS disponuje Operačným strediskom tiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamo vykonávajú záchrannú činnosť. Okrem toho HZS uvažuje s dvomi mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci integrovaného záchranného systému alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastí HZS,“ dodáva horská služba.

Viac k témam: Horskí záchranári, komunikačný systém, rekonštrukcia
Zdroj: Webnoviny.sk – Horská záchranná služba obnoví svoju rádiovú sieť, nový komunikačný systém zvýši efektivitu záchrany © SITA Všetky práva vyhradené.