Európska komisia zverejnila ďalších päť ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19

Ekonomika

5.4.2020 (Webnoviny.sk) – Európska komisia (EK) rozšírila dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva o päť opatrení na zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov koronavírusu.

Cieľom doplnenia dočasného rámca z 19. marca, ako informovala EK, je umožniť členským štátom Európskej únie (EÚ), aby urýchlili výskum, testovanie a výrobu produktov dôležitých pri boji proti pandémii, aby chránili pracovné miesta a podporovali hospodárstvo.

Rozširujú existujúce druhy podpory

Nové opatrenia sú v rámci boja s pandémiou zamerané na podporu výskumu a vývoja, výstavby a rozširovania testovacích zariadení a produkcie výrobkov na zvládnutie ochorenia COVID-19, ako aj na odklady daní alebo pozastavenia príspevkov na sociálne zabezpečenie a mzdové dotácie pre zamestnancov, ktorí by mohli v dôsledku koronavírusu prísť o prácu.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Dočasný rámec štátnej pomoci umožňuje členským krajinám využívať úplnú flexibilitu podľa jej pravidiel na podporu hospodárstva v čase koronavírusu. Zároveň môžu zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu, a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie a po nej.

„Zmenený dočasný rámec zároveň rozširuje aj existujúce druhy podpory, ktoré môžu členské štáty poskytnúť podnikom v núdzi. Umožňuje im napríklad, aby poskytovali úvery s nulovou úrokovou sadzbou, záruky na úvery pokrývajúce 100 % rizika či kapitál, a to až do nominálnej hodnoty 800 000 eur na podnik,“ uviedla EK.

Takéto opatrenia možno kombinovať aj s takzvanou pomocou de minimis a pomoc na jeden podnik tak zvýšiť až na 1 milión eur, ako aj s inými druhmi pomoci. „Táto možnosť by mala byť mimoriadne užitočná na rýchle riešenie naliehavých likviditných potrieb malých a stredných podnikov,“ upozornila EK.

Upravený dočasný rámec štátnej pomoci zostane v platnosti do konca roka 2020, komisia predtým posúdi, či treba lehotu predĺžiť. Zároveň skúma, či sú potrebné ďalšie opatrenia, aby členské štáty v týchto ťažkých časoch mohli podporiť hospodárstvo a pomôcť podnikom po kríze sa rýchlo zotaviť.

Môžu pomôcť aj tam, kde by zvyčajne nemohli

Analyzuje aj súčasné štátne pravidlá, aby overila ich súlad so zásadami v dočasnom rámci v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom.

„Cieľom prijatej dočasnej schémy štátnej pomoci je podporiť likviditu formou grantov, alebo daňových úľav do výšky 800-tisíc eur. Štáty tak môžu dočasne pomáhať aj tam, kde by inokedy nemohli,“ uviedol pre agentúru SITA vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko s tým, že takáto flexibilita môže byť zásadná pre prežitie mnohých firiem.

Viac o téme: Koronavírus

„Pomoc do 800-tisíc eur nemusia štáty notifikovať, teda EK ju nemusí schvaľovať. Všetko nad 800-tisíc eur sa schvaľuje na úrovni EK. Vďaka dočasnému rámcu je schvaľovanie schém navrhnutých jednotlivými štátmi, za týchto výnimočných podmienok, zrýchlené a netrvá dlhšie ako pár dní,“ priblížil Miko.

Z rozpočtu EÚ sa navyše uvoľní jedna miliarda eur ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu malým a stredným podnikom a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou.

„Týmto spôsobom sa pomôže aspoň stotisíc európskym malým a stredným podnikom a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa poskytnú prostriedky približne vo výške 8 miliárd eur,“ dodal Miko. Európska investičná banka s využitím záruk EÚ plánuje takto zmobilizovať investície za 20 miliárd eur do malých a stredných podnikov.

Dočasné poskytovanie štátnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje schému pre dočasné poskytovanie štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti formou priameho grantu na základe dočasného rámca európskej legislatívy.

„Schéma bude vychádzať z oznámenia EK – Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 prijatého 19. marca,“ informoval agentúru SITA Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej.

„Ministerstvo schému kompletizuje a následne bude zaslaná na Protimonopolný úrad, ktorý ho zašle na schválenie Generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž v Európskej komisii,“ dodal úrad vicepremiérky.

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre krajiny, ktoré o to požiadali. Naposledy schválila švédsky systém záruk za 9,1 mld. eur, maltskú schému v objeme 350 mil. eur a španielsku schému rámcovej pomoci na podporu hospodárstva počas vypuknutia pandémie koronavírusu.

Ďalej odobrila dánsku pôžičku vo výške 200 mil. eur na podporu cestovného záručného fondu na zrušenie ciest pre pandémiu aj rozšírenie nemeckej schémy dotovaných pôžičiek na podporu hospodárstva. Komisia tiež schválila francúzsku schému pre letecké spoločnosti o odklade platby určitých daní s cieľom zmierniť dosah obmedzení z dôvodu šírenia pandémie.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Európska komisia zverejnila ďalších päť ekonomických opatrení v boji proti pandémii Covid-19 © SITA Všetky práva vyhradené.