Medzi najdôležitejšie profesie Slováci zaradili lekárov aj výskumníkov, vedu považujú za významnú

Zaujímavosti

10.6.2020 (Webnoviny.sk) – K trom najdôležitejším profesiám, ktoré v sebe najlepšie kombinujú dôležitosť pre spoločnosť s vlastnou atraktivitou, zaradili Slováci aj vedcov s výskumníkmi. Vyplýva to z prieskumu, ktorý agentúre SITA poskytla Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.

Povolanie vedca vníma ako veľmi prínosné 19 percent opýtaných a 72 percent ho považuje aj za príťažlivé. Dôvodom je najmä možnosť skúmať veci a objavovať niečo nové. Kvantitatívny prieskum uskutočnila agentúra 2muse pre ocenenie výnimočných vedcov Eset Science Award.

Išlo o online panel s riadeným prístupom na vzorke 1 002 respondentov. Zber údajov sa uskutočnil od 11. do 16. februára 2020. Vzorka bola reprezentatívna na populácii nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, regiónov a vzdelania.

Dôležitosť pre spoločnosť

Každý piaty respondent zaradil povolanie vedca medzi tri najdôležitejšie profesie. Pre opýtaných do profesií, ktoré najlepšie kombinujú dôležitosť pre spoločnosť s vlastnou atraktivitou, patria aj lekár a hasič.

V prieskume však povolanie vedca zaostáva v prestíži za lekárskou profesiou. Slováci totiž vnímajú aj nedostatočné podmienky na výskum, a to vrátane nízkeho finančného ohodnotenia.

Atraktívne povolanie

Profesiu lekára vníma ako dôležitú pre spoločnosť 81 percent obyvateľov Slovenska. Z prieskumu podľa CEO spoločnosti Eset Richarda Marka vyplýva, že postavenie vedca má v spoločnosti vysoký kredit. Predpokladá, že vplyvom mimoriadnej situácie bude však vnímanie role vedy rásť.

Pre vedu a výskum na Slovensku je dôležité, aby bolo povolanie vedca atraktívne pre mladých ľudí. Máme dostatok schopných študentov, ktorých potrebujeme nadchnúť pre poznanie, a takýmto spôsobom posilniť na Slovensku znalostnú ekonomiku,“ dodal Marko.

Zdroje informácií

Prieskum tiež ukázal, že o vedecké informácie sa zaujíma 67 percent Slovákov. Väčšina z nich čerpá informácie z internetu a spravodajstva, napríklad z online médií, televízie a rozhlasu.

Slováci najviac oceňujú vedecké informácie v oblasti zdravia a technológií. Vedecké názory a poznatky vplývajú na úsudky 75 percent respondentov. Podľa Marka je pozitívne, že väčšina obyvateľov dôveruje vedcom a akceptuje vedecké fakty.

Zároveň čelíme množstvu neoverených a často zámerne skreslených informácií. Potrebujeme preto ďalej pracovať na tom, aby ľudia mali jednoduchý prístup k overeným vedeckým zisteniam a vedeli ich odlíšiť od výmyslov,“ poznamenal.

Obľuba u seniorov

Dobré meno vedcov v prínose pre spoločnosť podľa prieskumu nadpriemerne narástlo najmä medzi seniormi. „O veľkom význame vedy pre rozvoj spoločnosti je presvedčených 92 percent obyvateľov, pričom vo veku 65+ toto presvedčenie za posledný rok vzrástlo o 12 percent. O 14 percent viac seniorov očakáva, že vedci budú prichádzať s inováciami,“ priblížila výsledky prieskumu Lukovičová. 86 percent respondentov si myslí, že Slovensko by malo zapracovať na zlepšení postavenia vedy a vedcov.

Tento rok sa bude ocenenie Eset Science Award udeľovať v troch kategóriách, a to Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Súťaž je určená prírodným, lekárskym, farmaceutickým, technickým a pôdohospodárskym vedám. Slávnostný galavečer je predbežne naplánovaný na 14. októbra 2020.

Viac k témam: hasiči, lekár, mimoriadna situácia, prieskum, technológie, vedci, výskum, zdravie
Zdroj: Webnoviny.sk – Medzi najdôležitejšie profesie Slováci zaradili lekárov aj výskumníkov, vedu považujú za významnú © SITA Všetky práva vyhradené.