Vyznáte sa v možnostiach životného poistenia? Pozrite, ako si viete pomôcť

Slovensko Správy

15.4.2020 (Webnoviny.sk) – Mať dostatočnú finančnú rezervu pre prípad ohrozenia svojho zdravia či rizika straty príjmu sa vyplatí kedykoľvek. A v dnešných časoch to platí o to viac. Pripravili sme jednoduchý prehľad najpraktickejších možností a výhod životného poistenia a pripoistenia.

Nepovieme nič nové, ak povieme, že potrebu optimálne nastaveného životného poistenia preveria až nepredvídateľné, nepríjemné životné situácie. Týmto situáciám sa každý z nás snaží, samozrejme, vlastným zodpovedným správaním a dôkladným plánovaním maximálne zabrániť. V týchto mesiacoch sme však svedkami toho, že život dokáže pripraviť skutočne neočakávané prekvapenia. Aj práceneschopnosť či dlhodobejší pobyt v nemocnici sa však dá ľahšie prečkať práve s uzatvorenou životnou poistkou aj s príslušným pripoistením.

Keď nemôžete chodiť do práce

Jedna z najdlhšie fungujúcich slovenských poisťovní KOOPERATIVA ponúka možnosť pripoistiť sa v prípade práceneschopnosti veľmi jednoducho. V praxi to znamená, že počas dlhodobého výpadku možnosti pracovať budete dostávať Vami nastavenú výšku náhrady príjmu. Pri plánovaní si preto odporúčame zvoliť takú sumu na deň, ktorá vám dokáže naozaj pomôcť v tomto čase vykryť finančnú stratu. Poisťovňa  vypláca poistné pri rozličných príčinách práceneschopnosti, ktoré definujú poistné podmienky. Platí to aj pre chrípkové a akékoľvek iné vírusové ochorenia, vrátane aktuálneho nového koronavírusu. Pri všetkých týchto prípadoch platí, že poistnou udalosťou sa chápe práceneschopnosť trvajúca dlhšie ako 21 dní, čiže nárok na poistné plnenie vzniká od 22. dňa.

Keď ostanete v nemocnici

V tomto prípade sa vaše pripoistenie zúročí vo forme dennej dávky, za každý jeden deň, ktorý musíte stráviť v hospitalizácii.  Je preto vhodným doplnkom nemocenských dávok, ktorých výšku vôbec neovplyvňuje. Pri počiatočnom nastavení výšky poistnej sumy na deň hospitalizácie je teda opäť vhodné premietnuť si, z čoho budú vyskladané vaše príjmy v prípade tejto neočakávanej situácie a koľko budete chcieť vyplácať  vo forme poistného plnenia. Taktiež treba vedieť, že poisťovňa definuje ako poistnú udalosť nevyhnutný, nepretržitý liečebný pobyt v nemocnici na území Európy, ktorý je vždy dlhší ako jeden deň, pričom plní už od prvého dňa pobytu v nemocnici.

Keď dôjde náhodou k najhoršiemu

Zmysel životného poistenia pre našich blízkych v prípade tej najťažšej možnej situácie, teda vlastného úmrtia, je známy určite každému. Pričom možno nie každý vie, že sa jedná o finančnú výpomoc, ktorá je rodinným príslušníkom ponúknutá veľmi rýchlo. Toto poistné totiž nespadá do dedičského konania a poisťovňa ho vypláca priamo oprávnenej osobe po nahlásení tejto udalosti.

Keď si budete chcieť ušiť poistku na mieru

Život každého človeka je originálny, a tak je treba sa pozrieť aj na svoje životné poistenie. Máte ako hobby tradičný alebo nejaký viac či menej rizikový šport? Chcete v budúcnosti opäť vycestovať do exotiky? Máte rešpekt pred vážnymi chorobami? V poisťovni KOOPERATIVA sa dá vybrať zo širokej palety špecifických pripoistení, ktoré odzrkadlia váš životný štýl a dokážu tak priniesť viac vnútorného pokoja.

Úlohou poisťovní bolo vždy hovoriť o možných rizikách, ktoré sa dotýkajú životov ľudí – nás všetkých – a zdôrazňovať, že sa dá na ne aspoň čiastočne pripraviť a zmierniť ich dopad. Aj v týchto týždňoch a mesiacoch, kedy sa všetci snažíme zodpovedne reagovať na bezprecedentnú zdravotnú situáciu, chceme našich súčasných aj budúcich klientov ubezpečiť, že sme pripravení pokryť ich potreby. Vieme a dokážeme podať pomocnú ruku. V prípade akejkoľvek dlhodobej práceneschopnosti či hospitalizácie vieme zabezpečiť okamžitý finančný štít vo forme na mieru šitého vyplácania poistného plnenia. Dokázali sme stáť na strane našich klientov už takmer 30 rokov našej existencie na Slovensku a som presvedčený, že to zvládneme aj teraz,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, Ing. Vladimír Bakeš.

Viac o možnostiach, ktoré ponúka v oblasti životného poistenia KOOPERATIVA poisťovňa, navštívte www.koop.sk.

Informačný servis

Viac k témam: Kooperativa, poistenie, PR, životné poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Vyznáte sa v možnostiach životného poistenia? Pozrite, ako si viete pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.