Vláda chce dať stopku rozkrádaniu eurofondov a zefektívniť ich čerpanie v budúcom období

Slovensko Správy

22.4.2020 (Webnoviny.sk) – Vláda chce s cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov vytvoriť vhodné podmienky na efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov Európskej únie zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.

Jeden operačný program

Zároveň má zámer konštruktívne vstupovať do rokovaní s Európskou komisiou, aby dohodla čo najlepšie podmienky pre implementáciu eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027.

Ako vyplýva z návrhu programového vyhlásenia vlády na roky 2020 – 2024, pre zjednodušenie a zrýchlenie implementácie pripraví vláda Partnerskú dohodu a implementačnú štruktúru s jedným operačným programom Slovensko.

„Eurofondy sú pre ľudí na Slovensku synonymom rozkrádania, korupcie, podvodov pri verejnom obstarávaní či pri výbere a hodnotení projektov. Pre rozvoj krajiny je však kľúčové, aby sme tieto peniaze využili rozumne, efektívne a hlavne na zmysluplné projekty a iniciatívy, ktoré pomôžu ľuďom a nie rôznym špekulantom,“ uvádza sa vo vládnom vyhlásení.

Väčšia miera flexibility

Prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov budú smerovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý a udržateľný rozvoj Slovenska, a to riešenie problémov spojených s demografiou, vzdelávanie, veda a výskum, ekonomická znalosť, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a dobudovanie infraštruktúry.

Viac o téme Koronavírus

„V novom programovom období bude nutné presadzovať väčšiu mieru flexibility v prospech podpory špecifických potrieb Slovenska a v prospech rozvoja jednotlivých regiónov,“ tvrdí vláda.

V spolupráci s Európskou komisiou chce zabezpečiť použitie eurofondov na minimalizovanie negatívnych dopadov na zdravotníctvo, ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Remišovej úrad prejde transformatizáciou

„Vláda SR vníma potrebu posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia,“ píše sa v programovom vyhlásení kabinetu.

S cieľom optimalizácie implementačnej štruktúry sa existujúci Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pretransformuje na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Integrovaný regionálny operačný program

Na toto ministerstvo prejdú agenda regionálneho rozvoja z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (riadi Integrovaný regionálny operačný program) a agenda Operačného programu Technická pomoc, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu z Úradu vlády SR.

„V súvislosti s prechodom tejto agendy budú na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR presunuté aj príslušné platobné jednotky. Zároveň v novom programovom období 2021 – 2027 bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR riadiacim orgánom pre jediný operačný program Slovensko a programy cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko a SR – ČR,“ uviedla vláda vo svojom programe.

Viac o téme Ekonomické dopady koronavírusu

Implementácia eurofondov má byť zjednodušená tak, aby dokázali pružne reagovať na zmeny v regionálnom kontexte a potrebu skrátenia časového obdobia nevyhnutného na prípravu a schvaľovanie strategických programových dokumentov.

Viac k témam: eurofondy, transparentnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Vláda chce dať stopku rozkrádaniu eurofondov a zefektívniť ich čerpanie v budúcom období © SITA Všetky práva vyhradené.