V Humennom pracujú na novom projekte spoplatnenia parkovísk, doterajší výber poplatkov prerušili

Slovensko Správy

8.3.2020 (Webnoviny.sk) – Mesto Humenné dočasne prerušilo výber poplatkov za parkovanie prostredníctvom SMS správ, ktorý zaviedlo od začiatku marca. Dôvodom je vypracovanie špeciálneho projektu na spoplatnené parkoviská. Až po jeho odovzdaní a schválení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Humennom sa opätovne obnoví skúšobná prevádzka spoplatnenia dotknutých parkovísk v trvaní dvoch mesiacov, teda do 30. apríla. Administratívne opatrenie by podľa riaditeľa Technických služieb (TS) mesta Humenné Milana Kuruca malo byť dokončené v najbližších dňoch.

Ako ďalej uviedol Kuruc, dôvodom na spoplatnenie parkovného bola výrazná finančná strata v dvoch obdobiach za sebou pri doterajšom spôsobe výberu parkovného, ktorý zabezpečovali traja zamestnanci Technických služieb. Podľa Kuruca ide o efektívnejšie riešenie, ktoré ponúka flexibilitu pre občanov bez potreby použitia hotovosti, platobnej karty či bankového účtu.

V rámci prieskumu trhu vedenie TS zisťovalo a oslovilo aj okolité mestá a obce, v ktorých spomínaný systém funguje. „Napríklad vo Vranove nad Topľou, Prešove či Košiciach, dokonca aj v obci Kvakovce vo vranovskom okrese, odkiaľ sme dostali len pozitívne ohlasy. Po tomto prieskume sme vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na dodávateľa služby,“ spresnil riaditeľ TS.

Automaty sa neujali

Po následnom vyhodnotení cenových ponúk sa úspešným uchádzačom stala firma MobileTech, s.r.o. z Bratislavy, ktorá má s týmto systémom skúsenosti z viacerých slovenských miest. „Po náročných a konštruktívnych rokovaniach sa nám podarilo u dodávateľa služby zrušiť vstupný a paušálny poplatok za výkon tejto služby, to znamená, že daňových poplatníkov mesta Humenné to nestálo ani cent,“ pripomenul Kuruc.

Podľa slov riaditeľa sa uvažovalo aj o zavedení parkovacích automatov, avšak z dôvodu vysokej vstupnej investície, pravidelných, ako aj nepravidelných servisných nákladov či úmyselného poškodzovania, sa od tejto možnosti upustilo.

Mesto spoplatnilo šesť parkovísk v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00. Cena hodinového lístka je 0,50 eur, mesačný parkovací poplatok je 20 eur a ročný stanovili na 190 eur. Kontrolu platby prostredníctvom mobilnej aplikácie budú mať na starosti zamestnanci TS a Mestská polícia. V prípade neuhradeného poplatku za parkovanie hrozí pokuta do výšky 50 eur.

Podnety od obyvateľov

Na základe podnetov od obyvateľov bytových domov pri spoplatnených parkoviskách na ulici Gorkého 1554 a Mierová 33 mesto umožnilo požiadať obyvateľov týchto domov o výnimku, o ktorú musia požiadať na sekretariáte Technických služieb na Sninskej ulici 27.

Obyvatelia týchto bytových domov sa preukážu dokladom o trvalom bydlisku, v prípade prenájmu bytovej jednotky platnou zmluvou o prenájme. Na základe toho zaevidujeme evidenčné čísla vozidiel a zaradíme ich do databázy motorových vozidiel oslobodených od poplatkov za parkovanie. Týkať sa to ale bude len jedného motorového vozidla na jednu bytovú jednotku,“ upozornil riaditeľ TS s tým, že preukaz sú vodiči povinní umiestniť na viditeľnom mieste vo vnútri motorového vozidla.

Výber z parkovného

Výnimku dostali aj vlastníci prevádzok pri všetkých spoplatnených parkoviskách, ktorí zaplatia ročný parkovací poplatok vo výške 60 eur. Na sekretariáte TS predtým musia k nahliadnutiu predložiť živnostenský list alebo výpis z obchodného registra, ktorý poslúži na overenie sídla prevádzky, v prípade prenájmu priestorov aj platnú zmluvu o prenájme.

Ak ide o služobné, respektíve firemné mobilné telefóny, prostredníctvom ktorých nie je možné odoslať parkovací SMS lístok, prevádzkovateľ systému odporúča požiadať o výnimku svojho zamestnávateľa, aby mu umožnil posielať SMS tohto druhu aj zo služobného telefónu alebo zaplatiť poplatok zo svojho súkromného mobilného telefónu a požiadať zamestnávateľa o preplatenie parkovného.

Výber z parkovného TS použijú na skvalitnenie činnosti, údržbu parkovacích plôch a nákup zariadenia súvisiaceho s touto činnosťou. Zamestnanci, ktorých doterajšou pracovnou náplňou bolo vyberanie poplatkov, boli presunutí na inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti.

Viac k témam: parkovanie, poplatky
Zdroj: Webnoviny.sk – V Humennom pracujú na novom projekte spoplatnenia parkovísk, doterajší výber poplatkov prerušili © SITA Všetky práva vyhradené.