Úrad geodézie porušil zákon o verejnom obstarávaní, dostal vysokú pokutu

Slovensko Správy

24.4.2020 (Webnoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil ďalšiu pokutu za nezákonný dodatok. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu o uložení pokuty vo výške 69 978 eur Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK).

Úrad porušil zákon o verejnom obstarávaní

„Rozhodnutím bola ÚGKK SR uložená pokuta za to, že sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, keď dňa 25. novembra 2015 bez použitia postupov ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní uzavrel so spoločnosťou Slovanet, a.s. zmluvu označenú ako Dodatok č. 31 k Zmluve o zriadení virtuálnej privátnej siete a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb so zmluvnou cenou 1 399 560 eur s DPH. Tým postupoval v rozpore so základnými povinnosťami verejného obstarávateľa upravenými v zákone o verejnom obstarávaní,“ povedal v piatok predseda úradu.

Nezákonný dodatok

ÚVO uložil ÚGKK SR pokutu z dôvodu, že neboli splnené podmienky pre uzavretie dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže Dodatkom č. 31 sa rozšíril pôvodný predmet zmluvy a navýšila sa cena plnenia.

„Z uvedeného dôvodu nebol účastník konania oprávnený uzavrieť Dodatok č. 31 a požadovanú službu mal zabezpečiť novým verejným obstarávaním. Nakoľko predmetom plnenia bolo poskytnutie hlasových, dátových a multimediálnych elektronických komunikačných služieb, nebolo možné v tomto prípade uplatniť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní konania, pretože ÚGKK SR predmetné služby sám neposkytuje, ale obstaráva,“ dodal Hlivák.

Viac k témam: pokuta, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Úrad geodézie porušil zákon o verejnom obstarávaní, dostal vysokú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.