Štátne hmotné rezervy spúšťajú obstarávanie na zdravotnícky materiál, ktoré bude transparentné

Slovensko Správy

23.4.2020 (Webnoviny.sk) – Správa štátnych hmotných rezerv SR pripravuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR novú vlnu transparentného obstarávania zdravotníckeho materiálu prostredníctvom softvéru na elektronizáciu verejného obstarávania Josephine.

Návrh potravinovej bezpečnosti počas krízy

Ako ďalej informuje úrad, na jeho webovej stránke je prístupný elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je potrebné zasielať svoje ponuky zdravotníckeho materiálu, ktoré budú následne premietnuté do systému a priebežne vyhodnocované.

Správa rezerv taktiež pripravuje pre vládu návrh úpravy štruktúry potravinových položiek, zaradených do štátnych hmotných rezerv, ako aj ich limitov.

Viac o téme: Koronavírus

„Dôvodom je potreba zabezpečenia potravinovej bezpečnosti Slovenska pre prípad vzniku potravinovej krízy ako dôsledku pretrvávajúceho stavu, vyvolaného koronavírusom,“ objasňuje úrad.

Nakoľko je platná zákonná úprava pomerne stará a málo použiteľná pre krízový stav, v ktorom sa Slovenská republika ocitla, Správa rezerv pripravuje aj návrh legislatívnych zmien.

Koniec s firmami A-testing a Lacorp

Úrad zároveň potvrdil, že ešte začiatkom týždňa odstúpil od zmluvy uzavretej so spoločnosťou A – testing. „Napriek tomu, že bol k zmluve uzavretý dodatok, ktorým sa dodávateľ zaviazal zabezpečiť dopravu a bol mu predĺžený termín dodania, do dnešného dňa Správe rezerv nebol dodaný zazmluvnený tovar. Spoločnosť A – testing je povinná v najbližších dňoch vrátiť Správe rezerv sumu 3 885 000 eur, ktorá jej bola poskytnutá ako zálohová platba po podpise zmluvy,“ priblížil.

Správa rezerv taktiež ukončila rokovania so spoločnosťou Lacorp. Zo strany úradu boli uplatnené reklamácie voči dodanému tovaru na základe odbornej kontroly rezortu zdravotníctva.

„Vzhľadom k tomu, že deklarované respirátory FFP3 nespĺňali požadované parametre, Správa rezerv vyrokovala zľavu. Rovnako sme si uplatnili zľavu aj pri dodaných oblekoch, ktoré nespĺňali parametre. Zároveň sa dohodlo zníženie ceny za jeden kus respirátorov typu FFP2 a zo zmluvy boli vypustené nevhodné rýchlotesty,“ dodáva.

Ušetrili milióny eur

Vďaka týmto rokovaniam sa úradu podarilo pre štát vyjednať celkovú úsporu vo výške 7 781 172 eur. Tieto finančné prostriedky použil na menšie nákupy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré boli v tom čase dostupné na Slovensku.

Tým boli podľa Správy rezerv zabezpečené aspoň čiastkové potreby rezortov do času spustenia nového transparentného systému verejného obstarávania.

„Správa rezerv mala za to, že zverejňovať bližšie informácie v súvislosti s dodávkami zdravotníckeho materiálu od uvedených dvoch spoločností v čase, keď intenzívne prebiehali rokovania, by sťažovalo vyjednávaciu pozíciu a priebeh rokovaní, z ktorých sme sa snažili vyťažiť maximum v prospech Slovenskej republiky,“ vysvetlila.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, potravinová sebestačnosť, verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Štátne hmotné rezervy spúšťajú obstarávanie na zdravotnícky materiál, ktoré bude transparentné © SITA Všetky práva vyhradené.