Slovenská ústava patrí v medzi najmenej chránené v Európe, základný zákon sa zmenil už devätnásťkrát

Slovensko Správy

2.5.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenská ústava patrí medzi najmenej chránené ústavy v Európe. Pre agentúru SITA to povedala Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s občianskym združením Via Iuris.

Dodala, že benevolentne nastavený proces spôsobil, že hoci sa ústava považuje za základný zákon, od roku 1993 sa zmenila devätnásťkrát.

Via Iuris navrhuje skvalitnenie a precizovanie procesu prijímania zmien slovenskej ústavy. Vylúčené by malo byť skrátené legislatívne konanie, mal by sa špecifikovať okruh navrhovateľov zmien a predĺžiť minimálna doba medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien v parlamente.

Najmenej chránená ústava v Európe

Ako vysvetlila advokátka, ústavu je na Slovensku možné zmeniť rovnakým procesným postupom, ako je to pri iných zákonoch a odlišuje sa len tým, že o jej zmene musí rozhodnúť parlament trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, teda minimálne 90 hlasmi.

„Rovnako ako pri bežnom zákone je prípustné skrátené legislatívne konanie, zmeny môžu navrhovať aj jednotliví poslanci a ovplyvniť ich svojimi pozmeňujúcimi či doplňujúcimi návrhmi. Patrí tak medzi najmenej chránené ústavy v Európe,” dodáva.

Via Iuris navrhla rôzne zmeny

Podľa Babiakovej by zmeny v ústave mali byť prijímané na základe osobitného a predvídateľného postupu, ktorý musí byť prísnejší ako pri ostatných zákonoch a musí byť výsledkom konsenzu. Via Iuris preto navrhuje v súlade s medzinárodnými štandardmi skvalitnenie a precizovanie procesu prijímania zmien slovenskej ústavy.

Podľa združenia by malo byť vylúčené skrátené legislatívne konanie, mal by sa špecifikovať okruh navrhovateľov zmien a predĺžiť minimálna doba medzi jednotlivými čítaniami pri procese prijímania zmien v parlamente.

Via Iuris je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo venuje presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva.

Viac k témam: legislatíva, legislatívne zmeny, Ústava SR, ústavný zákon
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská ústava patrí v medzi najmenej chránené v Európe, základný zákon sa zmenil už devätnásťkrát © SITA Všetky práva vyhradené.