SIH investuje do podpory začínajúcich podnikov

Slovensko Správy

21.11.2019 (Webnoviny.sk) – Slovak Investment Holding (SIH) a trojica správcov fondov – Vision Ventures, CB Investment Management (skupina Crowdberry) a Zero Gravity Capital (skupina Limerock Advisory a 0100 Ventures) – zahajujú spoluprácu v podpore začínajúcich slovenských podnikov.

Celkovo je zo strany SIH vyhradených pre správcov fondov 68 miliónov eur. Každý má vyhradenú rovnakú maximálnu sumu 22,7 miliónov eur, pričom presná zmluvná čiastka pre každý fond bude závisieť od jeho výkonnosti.

Cieľom týchto finančných prostriedkov je podporiť počiatočnú etapu životného cyklu podnikov, ktoré preukážu potenciál priniesť na slovenský trh nové a inovované produkty a služby. Investovať sa bude do podnikov, ktoré vznikli najviac pred 3 rokmi mimo Bratislavského samosprávneho kraja a najviac pred 5 rokmi v Bratislavskom kraji, pričom až 90 % prostriedkov bude smerovať do projektov mimo Bratislavský kraj.

„Sme radi, že po investíciách SIH-u v rôznych oblastiach ekonomiky dochádza aj k podpore malých začínajúcich podnikov na Slovensku. Veríme, že prinesú na slovenský trh nové riešenia a nápady, prispejú k ďalšiemu rozvoju slovenskej startupovej komunity a celkovo k rozvoju ekonomiky. V tomto sektore je okrem iného dôležitá aj dôkladná analýza životaschopnosti projektov, preto sme radi, že spolupracujeme s partnermi, ktorí sú v tejto oblasti experti,“ vysvetľuje Ivan Lesay, generálny riaditeľ SIH.

Správcovia podporia firmy formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií. Investičné obdobie každého fondu začína podpisom investičných zmlúv vo štvrtom kvartáli 2019 a trvá až do konca roka 2023. Správcovia sú od podpisu zmlúv zodpovední za výber vhodných projektov, realizáciu investícií a vystúpenie z podnikov s cieľom zabezpečiť investorom najlepšie zhodnotenie zdrojov. Správcovia budú taktiež povinní postupovať v maximálnej možnej miere v súlade odporúčaniami, postupmi a kódexmi asociácie Invest Europe.

Partneri na margo projektu:

Gabriel Horváth, konateľ Vision Ventures: „V rámci správcovskej spoločnosti Vision Ventures hľadáme výnimočných podnikateľov s odvahou a vášňou meniť zabehnuté pravidlá. Našou ambíciou je podporiť výnimočné slovenské projekty na začiatku ich cesty, ktorým kapitálová investícia zo spravovaného fondu a naša aktívna podpora pri raste portfóliových spoločností umožní exponenciálne vyrásť a dosiahnuť globálny úspech.“

Daniel Gašpar, konateľ CB Investment Management: „Našou úlohou je zodpovedne a transparentne alokovať a zhodnocovať nám zverený kapitál, ktorý má slúžiť obyvateľom tejto krajiny, a tým pádom aj napomáhať vzniku a rastu inovatívnych firiem. Tie sa stanú silnou súčasťou ekonomiky a pomôžu jej diverzifikácii v čase hospodárskeho útlmu a možných dopadov automatizácie. Spolu s rastovým kapitálom získajú mladé firmy a podnikatelia aj profesionálne know-how zo zahraničia v rôznych oblastiach už počas prípravy investície a hlavne našu plnú podporu pri budovaní hodnoty firmy po investícii.“

Marek Zámečník, konateľ Zero Gravity Capital: „Spojením síl s Limerock Advisory sme vytvorili silné partnerstvo, ktoré má za cieľ stimulovať slovenské inovačné prostredie a zároveň rozvíjať podnikateľský talent v našich regiónoch. Oba naše subjekty (0100 Ventures a Limerock Advisory) pôsobia v domácej, ale aj zahraničnej startupovej komunite, už viac ako 8 rokov. Náš manažérsky tím má skúsenosti od investovania do startupov, budovania komunitných aktivít ako coworkingové centrá, až po fúzie a akvizície veľkých firem.

O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

Inzercia

Viac k témam: CB Investment Management, PR, Slovak Investment Holding, Vision Ventures, Zero Gravity Capital
Zdroj: Webnoviny.sk – SIH investuje do podpory začínajúcich podnikov © SITA Všetky práva vyhradené.