Prevencia rakoviny je jednou z najdôležitejších súčastí jej úspešnej liečby

Slovensko Správy

23.4.2020 (Webnoviny.sk) – Prevencia kritických chorôb, do ktorých jednoznačne patrí rakovina, je najdôležitejšou súčasťou prípadnej ďalšej úspešnej liečby. Ročne na Slovensku pribudne podľa Národného centra zdravotníckych informácii viac ako 34.000 onkologických pacientov. Okrem toho celkové číslo existujúcich pacientov s týmto ochorením v roku 2018 presahoval 226.000.

Ročne sa na Slovensku priemerne diagnostikuje onkologické ochorenie u 0,62 percenta mužov a 0,57 percenta žien. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na rok 2018.  Začiatkom tohto mesiaca, 7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), preto nezabúdajme na veľmi dôležitú súčasť nášho zdravia a to prevenciu.

„V prípade rakoviny je veľmi podstatné začať liečbu čo najskôr. Poisťovňa MetLife ako jedna z mála na trhu poistne kryje diagnózu Karcinómu in situ v rozsahu celého tela. Ide o rakovinu v rannom štádiu, ktorá má jasne ohraničenú štruktúru a zároveň ešte nedošlo k tvorbe metastáz,“ vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.

Spoločnosť MetLife ponúka aj špeciálne navrhnuté poistenie pre ženy, ktoré kryje riziká špecifické pre ženy. Správne nastavené poistenie poskytuje ženám poistnú ochranu v prípade diagnostikovania najčastejšie sa vyskytujúcich ženských závažných ochorení. Žena sa tak vďaka poistnému krytiu môže sústrediť na to najdôležitejšie a to na rýchle uzdravenie. Poistenie jej zároveň pomáha vyriešiť otázky, čo s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením starostlivosti o deti, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

„V prípade poistenia ženských kritických chorôb, poistnou udalosťou sa rozumie diagnostikovanie niektorej z kritických chorôb, vrátane rakoviny. Súčasťou poistenia je zároveň rastúca poistná ochrana s vekom poistenej. Poistenie je určené ženám, ktoré sa chcú finančne zabezpečiť pre prípad zložitých životných situácií, ako je diagnostikovanie závažného ochorenia, alebo komplikácie počas tehotenstva,“ vysvetlila Poleková.

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz takzvaný skríning. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Preto sa všeobecne odporúča nepodceňovať prevenciu formou pravidelných prehliadok u lekára, treba dodržiavať aj zdravý životný štýl vyváženou stravou, športom a obmedzením cigariet, čo sa môže odzrkadliť aj na cene poistenia. „Pokiaľ sa o seba staráte, nefajčíte a celkovo vediete zdravý životný štýl, tak máte v rámci poisťovne MetLife nárok na veľmi výhodnú cenu,“ dodala Poleková.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Informačný servis

Viac k témam: MetLife, PR, prevencia, rakovina
Zdroj: Webnoviny.sk – Prevencia rakoviny je jednou z najdôležitejších súčastí jej úspešnej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.