Praženková vyhlásila voľby do Súdneho dvora EÚ, funkčné obdobie sudcu Švábyho sa bude končiť

Slovensko Správy

30.4.2020 (Webnoviny.sk) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková vo štvrtok vyhlásila voľby na post sudcu Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ). Uviedla to súdna rada na svojej internetovej stránke. Praženková tak urobila s odvolaním sa na list predsedu SD EÚ, ktorým bol oznámený blížiaci sa koniec funkčného obdobia niektorých sudcov SD EÚ.

Proces spúšťa v dostatočnom predstihu

Hoci funkčné obdobie slovenského zástupcu, sudcu Daniela Švábyho končí v októbri 2021, Praženková sa v záujme zachovania kontinuity SD EÚ rozhodla spustiť národný proces výberu sudcov v dostatočnom predstihu.

V zmysle listu predsedníčky Konferencie zástupcov vlád členských štátov EÚ adresovaného tým štátom, ktorým sa uvoľňuje tento post, sa Slovenskej republike odporúča predložiť návrh kandidáta na sudcu do 30. novembra 2020.

Návrhy na kandidátov na sudcu SD EÚ môžu oprávnení navrhovatelia predložiť súdnej rade do 8. júna 2020 (vrátane). Samotná voľba kandidáta na tento post sa uskutoční 29. júna 2020 so začiatkom o 9:30 hod v sídle Súdnej rady SR.

Základná inštitúcia Európskej únie

SD EÚ predstavuje jednu zo základných inštitúcií EÚ. Zabezpečuje rovnaký výklad a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v každej jej členskej krajine, tiež dodržiavanie právnych predpisov EÚ zo strany krajín a inštitúcií EÚ.

SD EÚ vykladá právne predpisy EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ a urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami Únie.

Sudcovia a generálni advokáti SD EÚ sa vyberajú z osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti a ktoré spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady požadované v ich krajinách na obsadenie najvyšších sudcovských funkcií alebo sú uznávanými odborníkmi v oblasti práva.

Zdroj: Webnoviny.sk – Praženková vyhlásila voľby do Súdneho dvora EÚ, funkčné obdobie sudcu Švábyho sa bude končiť © SITA Všetky práva vyhradené.